Zmiany w zasadach dofinansowania OZE w Warszawie

Stołeczny magistrat poinformował o zmianie zasad udzielania dofinansowania na OZE na terenie Warszawy. Projekt nowej uchwały zakłada, że wprowadzony zostanie podział zasad dofinansowania inwestycji realizowanych w nieruchomościach ogrzewanych i nieogrzewanych paliwami stałymi albo olejem opałowym.

Urzędnicy zmniejszyli maksymalne kwoty dofinansowania w kolejnych latach. Wnioski złożone w latach 2019-2020 otrzymają 100% kwoty zaproponowanej w uchwale, w roku 2021 będzie to 90%, a w roku 2022 już 70% pierwotnej kwoty dofinansowania. Nowelizacja wyróżnia dotacje na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Dotacje na kolektory słoneczne w Warszawie

Magistrat zaproponował dofinansowanie do 15 tys. złotych na wykonanie instalacji zintegrowanej z nowym źródłem ciepła w zakresie kolektorów słonecznych – nie więcej niż 3 tys. złotych za każdy m. kw powierzchni czynnej urządzenia.

Dotacje na fotowoltaikę w Warszawie

Nowe przepisy obejmują domowe instalacje fotowoltaiczne, w których pojedyncza dopłata może sięgnąć do 15 tys. zł, jeżeli zostanie zintegrowana z nowym źródłem ciepła. Kwota nie może przekraczać 5 tys. zł za każdy kW mocy urządzenia.

Osoby fizyczne prowadzące działalność

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą mogą starać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 40 tys. złotych – na wykonanie instalacji pompy ciepła – nie więcej niż 3 tys. złotych za każdy kW mocy grzewczej. Natomiast instalacja gruntowej pompy ciepła zostanie zrekompensowana dotacją do 50 tys. złotych – nie więcej niż 6 tys. złotych za każdy kW mocy grzewczej urządzenia.

Nowelizacja przepisów umożliwia otrzymanie 40 tys. złotych – w przypadku wykonania instalacji kolektorów słonecznych zintegrowanej z nowym źródłem ciepła – więcej niż 3 tys. zł za każdy metr kw. powierzchni czynnej urządzenia. W przypadku instalacji PV zintegrowanej z nowym źródłem ciepła kwota wynosi maksymalnie 30 tys. złotych – nie więcej niż 5 tys. zł za każdy kW mocy urządzenia. Inwestycje w zintegrowaną ze źródłem ciepła turbinę wiatrową otrzymają takie samo dofinansowanie.

Modernizacja kotłowni z dotacją w Warszawie

Dofinansowanie przysługuje również osobom, które chcą poddać modernizacji kotłownie – ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy. Wysokość dotacji dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może wynieść do 20 tys. złotych na wykonanie instalacji powietrznej pompy ciepła – nie więcej niż 3 tys. zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia – lub 40 tys. złotych, w przypadku wykonania instalacji gruntowej pompy ciepła – nie więcej niż 6 tys. zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia.

Uchwała jest w trakcie konsultacji, które zakończą się 19 sierpnia tego roku. Po jej przyjęciu przez radnych zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wejdzie w życie 14 dni po publikacji. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 2 września – mogą być one rozpatrywane na starych zasadach. Wnioski złożone po wejściu w życie przepisów będą natomiast procedowane zgodnie z nowym regulaminem.