Rządowe dopłaty do samochodów elektrycznych

Ministerstwo Energii poinformowało o nowym projekcie rządowym, który zakłada, że klienci indywidualni będą mogli otrzymać dopłatę do zakupu samochodów elektrycznych. Konsultacje dotyczące projektu potrwają do 22 lipca tego roku. 

Założenia rządowego projektu wspierającego elektromobilność

Proponowana dopłata  będzie wynosiła do 30% ceny zakupu, jednak nie więcej niż 37,5 tys. złotych. Mogą się o nią ubiegać klienci indywidualni, w przypadku gdy wybrany samochód kosztuje poniżej 125 tys. złotych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W planach są również dopłaty do samochodów wodorowych, wynoszące maksymalnie 30% wartości pojazdu – nie więcej niż 90 tys. złotych. Jednak z powodu nieodpowiedniej infrastruktury samochody wodorowe nie są opłacalne w Polsce.

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA), komentując projekt, zaznaczył, że Ministerstwo powinno rozważyć podwyższenie górnej granicy cen samochodów kupowanych z dopłatą, ponieważ sprzedaż pojazdów zeroemisyjnych będzie utrzymywać się na podobnie niskim poziomie, jak do tej pory.

Warunki otrzymania dofinansowania

Dopłata zostanie udzielona po złożeniu stosownego wniosku i skompletowaniu dokumentów wymaganych przez Ministerstwo. Dodatkowym warunkiem współfinansowania będzie użytkowanie samochodu przez co najmniej rok od jego zakupu, w czasie zarejestrowania i dopuszczenia go do ruchu w Polsce. Finansowanie dotyczy nowych samochodów, do których obowiązkowe będzie wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Urząd na rozpatrzenie wniosku będzie miał 14 dni.

Źródło: gramwzielone.pl