Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o OZE

Arabia Saudyjska zwiększy udział OZE w swoim miksie energetycznym

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o OZE

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacji nie wniosła żadnych poprawek do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa została przyjęta przez Senat w piątek 2 sierpnia tego roku w wyniku głosowania 82 senatorów. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta, aby Urząd Regulacji Energetyki mógł przygotować tegoroczne aukcje OZE.

B1
Reklama

Komisji ds. Gospodarki nie analizowała szczegółowo nowych regulacji dla rynku OZE

Senator Grzegorz Peczkis podczas zdawania sprawozdania z prac nad nowelizacją przyznał, że do podjęcia decyzji wystarczyło omówienie proponowanych przez Ministerstwo Energii zmian. Dyskusję nad propozycją nowelizacji podjęło niewielu senatorów, m.in. Leszek Czarnobaj z PO, który pytał, dlaczego przepisy nie obejmują miast oraz wiceminister energii Adam Gawęda, który udzielił odpowiedzi, argumentując, że infrastruktura miejska stanowi przeszkodę. Co więcej, projekt jest dedykowany dla terenów wiejskich, czyli: “naturalnych obszarów do rozwoju energetyki rozproszonej w sposób zrównoważony”.

Reklama

Czy gminy i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą mogą być prosumentem?

Senator Marian Poślednik uzyskał odpowiedź od wiceministra Gawędy, że jeżeli gmina powoła spółkę komunalną, to występuje taka możliwość rozliczania instalacji w prosumenckim systemie opustów. Nie podał jednak wszystkich podmiotów, które skorzystają ze statusu prosumenta. Senator Poślednik zauważył, że w projekcie nie znalazły się projekty wiatrowe objęte tzw. ustawą odległościową, która ogranicza wzrost produkcji energii z OZE.

Wiceminister Gawęda poinformował, że: “z uwagi na dynamiczny rozwój technologii odnawialnych ustawa będzie nowelizowana, ponieważ musi nadążać za tym, co dzieje się na świecie”.

Aukcje OZE

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza udogodnienia dla inwestorów oraz daje czas na realizację projektów, którym zagwarantowano wsparcie w systemie aukcyjnym. Urząd Regulacji Energetyki czeka na podpis prezydenta pod przyjętymi przez Senat poprawkami, aby rozpocząć planowanie tegorocznych aukcji.

Mikroinstalacje dla biznesu w systemie prosumenckim.

Zapisy dotyczące segmentu najmniejszych instalacji OZE zakładają, że przedsiębiorcy, którzy posiadają mikroinstalacje otrzymają status prosumenta. Umożliwi im to korzystne rozliczenie nadwyżek wyprodukowanej energii w postaci tzw. opustów.

Spółdzielnie energetyczne

Koncepcja spółdzielni energetycznych zakłada, że funkcjonujący w niej producenci energii odnawialnej, którzy wprowadzą do sieci nadwyżki, otrzymują możliwość rozliczenia na zasadach prosumenckich. Współczynnik dla spółdzielni będzie jednak niższy niż w przypadku osób fizycznych i będzie wynosić 1:0,6.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.