Śląsk stawia na słońce. Duże dotacje na fotowoltaikę w gminach

W ramach śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na lata 2014-2020 dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na inwestycje związane z OZE wyniesie 38 mln zł.

W wyniku rozstrzygnięcia dwóch konkursów z zakresu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dofinansowania w łącznej kwocie 38 mln zł obejmą 32 projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Inwestycje przeprowadzane będą w miastach i gminach centralnego subregionu woj. śląskiego.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kwota dotacji w wysokości prawie 4,2 mln zł przyznana została Rudzie Śląskiej – to wynik przygotowania kilku projektów inwestycji, m.in. instalacji OZE w domach jednorodzinnych oraz instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w kilku wielorodzinnych zabudowaniach. Projekt Dąbrowy Górniczej, który zakłada montaż 327 instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, dofinansowany został kwotą przekraczającą 3,2 mln zł. Szacowana łączna moc zainstalowanych tam systemów fotowoltaicznych wyniesie 1,3 MW. 3 mln zł na budowę instalacji fotowoltaicznych na 153 budynkach mieszkalnych, a także na tamtejszym zespole szkolno-przedszkolnym, pozyskała Gmina Gierałtowice.

W konkursie wybrano także jeden projekt dotyczący rozbudowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Na ten cel, ze środków unijnych, ZIT przeznaczy 5 mln zł.