“Słoneczne dachy” – 100 milionów złotych na mikroinstalacje dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Wielkopolsce

Województwo wielkopolskie otrzyma dotacje na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów wielorodzinnych i spółdzielni. Narodowy oraz Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały porozumienie o przekazaniu na ten cel 100 milionów złotych. 

Podpisany dokument określa zasady współpracy obu stron, której owocem ma być pełny regulamin naboru wniosków. Wojewódzki Fundusz na program przekaże 20 milionów złotych. Pozostałe pieniądze (80 mln zł) NFOŚiGW rozdysponuje na zasadach preferencyjnej pożyczki – do 10 procent umorzenia.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak powiedziała prezes WFOŚiGW Jolanta Ratajczak: Będziemy dofinansowywać spółdzielniom i wspólnotom dwa rodzaje przedsięwzięć. Fotowoltaiczne uzyskają wsparcie z pieniędzy udostępnionych przez NFOŚiGW. Z kolei zadania termomodernizacyjne sfinansujemy z własnych zasobów

Dofinansowanie będzie udzielane na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. W przypadku pożyczki oprocentowanie będzie ustalane według stawki WIBOR, nie mniej niż 2% w skali roku. 

Sukces programu „Mój Prąd” i zainteresowanie Polaków dotacjami na przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne rozbudziły nasze apetyty na więcej. Dlatego rozszerzamy ofertę finansową. Dzięki połączonym siłom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu w Poznaniu przeprowadzimy pilotaż, który włączy budynki wielkopolskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w trwającą rewolucję fotowoltaiczną – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka. – Takie działanie jest zgodne z expose Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, gdzie mowa m.in. o rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Pierwszy nabór ma ruszyć jeszcze w tym kwartale roku.