Wrocław: Elektrownia słoneczna na dachach bloków bije rekordy

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery aż o 557 ton udało się uzyskać już po pierwszym roku działania Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej. W tym czasie udało się też wyprodukować o prawie 10% więcej energii elektrycznej, niż zakładały to prognozy, a wszystko to z pomocą instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na 35 dachach.

Przypomnijmy, inwestycja zrealizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe to największa miejska, rozproszona elektrownia fotowoltaiczna w Polsce i unikatowa taka jednostka w Europie. W ramach inwestycji na dachach 35 bloków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe zostało zamontowanych ponad 2,7 tys. paneli fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia to 0,5 ha, a moc instalacji wynosi łącznie 739 kWp.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Na pracę elektrowni słonecznej wpływa kilka czynników. Są to: jakość ogniw w panelach fotowoltaicznych, łączna powierzchnia paneli oraz liczba słonecznych godzin w ciągu roku. Wyniki, jakie uzyskaliśmy, świadczą z jednej strony o wydajności naszych instalacji, z drugiej zaś o tym, że obecne warunki atmosferyczne sprzyjają inwestowaniu w fotowoltaikę. Mamy za sobą bardzo słoneczny rok – mówi Marek Dera, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

Fotowoltaika zasila windy i korytarze

Pozyskiwany prąd ze słońca zasila części wspólne budynków: windy, oświetlenie korytarzy, wejść i otoczenia, maszynownie oraz hydrofornie. – Najważniejsze, że już dziś, w związku z produkcją własnej energii, mieszkańcy nie odczują wzrostu cen energii elektrycznej. Dla przykładu: jeżeli cena rynkowa wzrośnie o 40%, to nasi mieszkańcy odczują finansowo podwyżkę w 10%. Jeżeli bez instalacji fotowoltaicznej roczne koszty dla przeciętnego budynku ze 100 mieszkaniami wynoszą 10 tys. zł, to po podwyżce wyniosą 14 tys. zł. Dla takiego samego budynku w naszej spółdzielni z elektrownią słoneczną będzie to 2,5 tys. zł, a po podwyżce 3,5 tys. zł – mówi Mirosław Lach, jeden z pomysłodawców Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej, poprzedni przewodniczący Rady Nadzorczej SM Wrocław-Południe.

– Udało nam się pozyskać zaskakująco dużo czystej energii w pierwszym roku działania naszej elektrowni – mówi Józef Śnieżek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. – Bilans ekonomiczny też jest zadowalający, dlatego na pewno na tym nie poprzestaniemy. Planujemy rozbudowę elektrowni i kolejne projekty ekologiczne. Chcemy m.in. pilotażowo w czterech budynkach uruchomić pompy ciepła, które, współpracując z panelami fotowoltaicznymi, będą produkowały energię cieplną dla podgrzania wody – dodaje.

Przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu Prosument z uzyskanej dotacji 1,7mln zł i pożyczki w kwocie 2,5 mln zł, rozłożonej na 9 lat, której tegoroczne raty w całości (a nawet z nadwyżką!) zostały pokryte z oszczędności na prądzie.

Rok Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej w liczbach
– 760 tys. kWh produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki (prognozowane: 700 tys. kWh);
– 600 ton rocznie mniej emisji CO2;
– 120 tys. zł roczne koszty energii;
– 425 tys. zł koszty roczne energii przed instalacją elektrowni;