Smog o ponad 50% podwyższa ryzyko wczesnych poronień

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Beijing Normal University, zanieczyszczenia powietrza podwyższają ryzyko wczesnych poronień nawet o 52%. 

Duża część przeprowadzanych w ostatnim czasie badań wykazuje, że ekspozycja na zanieczyszczone powietrze może wpływać na rozwój płodu. Wczesne poronienia – w pierwszym trymestrze ciąży – najczęściej przebiegają bezobjawowo, a ich przyczyny są mało znane.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Naukowcy z Beijing Normal University (Chiny) przeprowadzili badania, których celem było sprawdzenie, jaki wpływ na wczesne poronienia mają zanieczyszczenia powietrza. Testy przeprowadzono na terenie Pekinu, które jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast świata, odnotowuje duży współczynnik poronień wśród kobiet.

Badania objęły 255 668 ciężarnych mieszkanek stolicy Chin, żyjących w latach 2009-2017. W miejscach, gdzie mieszkały i pracowały zebrano dane dotyczące poziomu zanieczyszczenia powietrza, pochodzące z lokalnych stacji monitorujących. Pod uwagę wzięto pył zawieszony, tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz ozon.

Spośród przebadanych, aż 17 497 kobiet, czyli ok. 6,8 %, doświadczyło poronienia w pierwszym trymestrze ciąży. Do grupy zagrożonej zaliczono kobiety po 39 roku życia oraz pracujące fizycznie, np. na roli. Na zwiększone ryzyko poronienia narażone były jednak przede wszystkim te kobiety, których ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza była wysoka. Obecność dwutlenku siarki – 10 mikrogramów na metr sześcienny – zwiększało ryzyko poronienia o 41 %. Dalszy wzrost zanieczyszczenia powietrza podnosił ryzyko do 52%.