Paliwo przyszłości

Solarne paliwa to substancje utworzone jedynie przy udziale wody, dwutlenku węgla i światła słonecznego, których zadaniem jest wyparcie tradycyjnych, szkodliwych paliw kopalnych.

Wykorzystywanie paliw kopalnych, szczególnie do napędzania pojazdów, wiąże się z dużą wygodą. O ile kompletne załadowanie samochodu elektrycznego oznacza jego wielogodzinny postój, o tyle konwencjonalny pojazd może zostać “zatankowany” w przeciągu chwili. Wraz z rozwojem technologii zasięg wehikułów poruszanych jedynie siłą prądu elektrycznego ciągle wzrasta, a czas ponownego ładowania skraca się. Trudno jednak oczekiwać szybkiej redukcji czasu załadunku do poziomu kilku minut. Idealnym rozwiązaniem byłoby wytworzenie przyjaznego środowisku, wydajnego paliwa, które stałoby się efektywnym substytutem wykorzystywanej powszechnie benzyny.

Solarne paliwa to substancje utworzone jedynie przy udziale wody, dwutlenku węgla i światła słonecznego, których zadaniem jest wyparcie tradycyjnych, szkodliwych paliw kopalnych. Do takiej grupy należą wszelkie węglowodory oraz sam wodór, jednak tematyka ta jest od dłuższego czasu traktowana o wiele szerzej. Ciągle trwają badania mające na celu znalezienie najbardziej efektywnej energetycznie substancji oraz ekonomicznie opłacalnego sposobu jej produkcji.

Aby wytworzenie takiego paliwa było możliwe, potrzebne są specyficzne materiały, zwane fotoanodami. Pozwalają one na rozbicie cząsteczki wody pod wpływem energii i światła słonecznego, a następnie przekształcenie jej w pożądany nośnik energii. W ciągu ostatnich 40 lat odkryto jedynie 16 fotoanod, które były trudno dostępne – wszystko wskazuje jednak, że to już niedługo się zmieni.

Zespół naukowców z California Institute of Technology właśnie ujawnił, że prowadzone przez nich kilkuletnie badania zakończyły się dużym osiągnięciem – odkryto kolejne 12 materiałów, mogących spełniać rolę fotoanody. Kluczem do sukcesu okazało się interdyscyplinarne badania i obecna technologia, która znacznie przyspieszyła cały proces.

Na przestrzeni lat, w przedsięwzięciu uczestniczyło wiele amerykańskich instytutów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Wskazuje to na duże zainteresowanie tematyką solarnych paliw w USA. Miejmy nadzieję, że już niedługo otrzymamy kolejne informacje na temat sposobów ich syntezy – prawie dwukrotne zwiększenie liczby fotoanod może przynieść odkrycia metod produkcji takich nośników energii, które wcześniej nie były nawet w sferze zamysłów.