Spada globalna ilość inwestycji w elektrownie węglowe

Najnowszy raport „Boom&Bust 2018analiza światowej energetyki węglowej”, przygotowany przez organizacje międzynarodowe, pokazuje, że już drugi rok z rzędu priorytetowe wskaźniki dla nowych mocy w elektrowniach węglowych istotnie spadły w skali globalnej. Liczba zapoczątkowanych w 2017 roku inwestycji, w stosunku do roku 2015, zmniejszyła się prawie o 3/4.

W 2017 roku, drugi raz z rzędu, odnotowano gwałtowny spadek wszystkich priorytetowych wskaźników wydajności elektrowni węglowych, m. in. planowanie konstrukcji czy finalizowanie projektów.

Jak pokazuje raport „Boom&Bust 2018 – analiza światowej energetyki węglowej”, liczba elektrowni węglowych oddanych do użytku w poprzednim roku zmalała o 28% w porównaniu do 2016 r. oraz o 41% w porównaniu do 2015 r.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Spadek był spowodowany przede wszystkim restrykcjami ze strony rządu w Chinach oraz coraz mniejszym wsparciem finansowym i politycznym w Indiach. Zmalała również globalna ilość powstających elektrowni.

Jak podaje wspomniany raport, Chiny oraz Indie zdominowały sektor rozwijających się elektrowni węglowych w ciągu kilku ostatnich dekad. W 2017 r. w obu tych krajach odnotowano spadek w powyższym sektorze, zaś w innych państwach zanotowano większy udział wszystkich nowopowstałych elektrowni.

Wolumen elektrowni, których budowę rozpoczęto w poprzednim roku, zmniejszył się o 29% względem 2016 r. oraz o 73% względem roku 2015. Z kolei w budowie w ubiegłym roku było o 23% mniej elektrowni węglowych niż w roku 2016, a także o 38% mniej niż w roku 2015.

Jak poinformowała Polska Zielona Sieć, jednocześnie kolejne państwa i podmioty ponadnarodowe ogłaszają swoje zobowiązania odejścia od energetyki węglowej. Podczas COP23 w Bonn zainicjowano porozumienie Powering Past Coal Alliance, do którego przystąpiły 34 państwa i jednostki ponadnarodowe oraz 24 organizacje biznesowe i pozarządowe, które odeszły od węgla lub ogłosiły oficjalną datę zaprzestania używania tego rodzaju paliwa.

Bazując na analizie dynamiki nowych i wyłączanych mocy elektrowni węglowych, autorzy raportu przewidują ciągły spadek floty mocy węglowych. Konsekwencją tego ma być to, że w 2020 r. liczba elektrowni wygaszanych przekroczy liczbę nowopowstających, mimo stale rosnącego globalnego zapotrzebowania na energię.

Źródło: Boom&Boost 2018