Szwedzka gazeta: „Koniec nieekologicznych reklam”

Szwedzki dziennik ogłosił, że nie będzie już przyjmował reklam od firm, które produkują towary z zastosowaniem paliw kopalnych.

Dziennik „ETC” jest w całości poświęcony tematowi ekologii. Redaktor naczelny Andreas Gustavsson swą decyzję o odmowie publikacji reklam firm, które wytwarzają produkty z użyciem paliw kopalnych, podjął razem z zarządem wydawnictwa, działem marketingu i dziennikarzami.

Fotowoltaika od Columbus Energy

To decyzja kluczowa dla wiarygodności gazety – podkreśla Gustavsson. Przyznaje jednak, że radykalna odmowa przyjmowania reklam wpłynie na finanse wydawnictwa. Mimo wszystko redakcja jest przekonana, że w dłuższej perspektywie ta strategia okaże się korzystna. Nakład dziennika to 10 tys. egzemplarzy dla ponad 200 tys. czytelników.

Jestem świadom tego, że branża medialna to trudny rynek i trudno na niej przetrwać, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Jednakże kryzys klimatyczny wpływa na każdego z nas – mówi naczelny „ETC” i pyta: – Gdzie może zajść dziennikarstwo, jeśli jest finansowane przez siły, które czerpią zyski z blokowania działań zmierzających do reakcji na kryzys klimatyczny?

W maju aktywiści z grupy „Extinction Rebellion” wystosowali list otwarty do agencji reklamowych – apelują w nim o przyłączenie się do walki o przyszłość środowiska i podjęcie działań, które wpłyną na zatrzymanie zmian klimatycznych.