Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Tarcza solidarnościowa. Zostało 30 dni na złożenie wniosku o zwiększony limit zużycia prądu

Tarcza solidarnościowa. Zostało 30 dni na złożenie wniosku o zwiększony limit zużycia prądu

Od jesieni 2022 roku w Polsce funkcjonuje tarcza solidarnościowa, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. Wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przysługuje limit 2 tys. kWh zużycia, do którego koszt energii w ponad połowie dotuje rząd i spółki energetyczne.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Co to tarcza solidarnościowa?

Skorzysta z niej w tym roku blisko 8 milionów gospodarstw domowych. Tarcza solidarnościowa umożliwia zachowanie cen prądu na poziomie z ubiegłego roku. 

Mechanizm Tarczy Solidarnościowej pozwala zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną w tym roku od 2 tys. zł do prawie 3 tys. zł, w zależności od gospodarstwa domowego. Haczyk jest taki, że o tyle mniej zapłacą odbiorcy, którzy zmieszczą się w limitach zużycia.

Parasol chroniący przed drożejącą energią objął wszystkich odbiorców indywidualnych w Polsce, korzystających z najpopularniejszych taryf G11 i G12, zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wszystkie gospodarstwa domowe mają zamrożone stawki za energię elektryczną do 2 tys. kWh, bez konieczności realizowania żadnych dodatkowych formalności.

Tarcza solidarnościowa premiuje dodatkowo tych konsumentów, którzy zredukują zużycie energii.  Gospodarstwa domowe, które w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – czyli przez 14 miesięcy – zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10 proc., otrzymają dodatkowy upust. Będzie to 10-procentowa obniżka całego, rocznego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 roku.

Do kiedy tarcza solidarnościowa?

Obniżone rachunki za energię elektryczną obowiązują do końca tego roku. Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce realnie zapłaci w tym roku za prąd mniej niż połowę realnej ceny rynkowej, wynikającej z obowiązujących taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pozostałą część rachunków Polaków – czyli prawie 60 procent faktycznej ceny – finansuje rząd i główni wytwórcy energii – m.in. PGE, Tauron, Enea i Energa – którzy wspólnie gromadzą środki na ten cel w specjalnym funduszu.

Jeśli w danym gospodarstwie mamy osobę z niepełnosprawnością, wówczas limit zużycia energii po preferencyjnej cenie wynosi 2 600 kWh. W przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, ten limit to 3 000 kWh. I to właśnie w tych dwóch sytuacjach konieczne jest złożenie do sprzedawcy energii odpowiedniego oświadczenia, aby powiększyć limit zużycia i nadal korzystać z obniżonych cen. Wszyscy sprzedawcy udostępniają takie wnioski na swoich stronach internetowych. 

Nie warto zwlekać, ponieważ ostateczny termin składania takich wniosków mija 30 czerwca, a więc już za kilka tygodni.

Co po przekroczeniu limitów w ramach tarczy solidarnościowej?

Gospodarstwa domowe, których roczne zużycie prądu przekroczy przysługujący im limit, skorzystają z innego rozwiązania wprowadzonego w Tarczy Solidarnościowej. Powyżej limitów obowiązuje mechanizm cen maksymalnych, co oznacza, że wszystkie gospodarstwa, które je przekroczą, zapłacą nie więcej niż 69 groszy za 1 kWh.

Źródło: Informacja prasowa pkee.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.