Arabia Saudyjska zainwestuje w OZE

Według słów Turki Muhammeda Al Sheri, który jest prezesem Biura Rozwoju Projektów Energii Odnawialnej, Arabię Saudyjską w obecnym roku czeka wiele inwestycji w celu rozwoju energetyki odnawialnej. W samym 2018 roku na terenie kraju ma zostać wybudowanych siedem farm solarnych, których łączna moc wyniesie 3,3 GW. Powstaną również farmy wiatrowe o mocy 700 MW.

Zawiązano fundusz energetyczny pomiędzy Rosją a Arabią Saudyjską

Co się tyczy funduszu energetycznego, taka decyzja faktycznie zapadła, i w ramach wizyty króla w Rosji zostaną podjęte stosowne decyzje. Wstępnie mowa o przeznaczeniu jednego miliarda dolarów na projekty stricte energetyczne – powiedział rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak. Decyzja o powstaniu tego typu funduszu przyczyni się do zacieśnienia współpracy dotyczącej energetyki jądrowej.