Z cyklu „pomagamy pszczołom”: jak zbudować hotel dla zapylaczy?

O ogromnym znaczeniu owadów zapylających raczej nikogo nie trzeba przekonywać. Aż 1/3 roślin, które zjadamy, jest zapylana przez pszczoły i trzmiele. Zdecydowaną większość stanowią gatunki prowadzące samotniczy tryb życia. Posiadając ogród, a nawet balkon, można stworzyć im przyjazne warunki i pomóc w przetrwaniu. Jednym ze sposobów jest budowa hoteli dla zapylaczy.

Francja w końcu przyjazna pszczołom

Od lat mówi się o potrzebie ochrony pszczół, zarówno miodnych, jak i samotnic. Niestety wciąż ogromnym problemem jest masowe stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. W maju 2018 roku Unia Europejska wprowadziła dyrektywy zakazujące opryskiwana upraw środkami zawierającymi trzy związki z grupy neonikotynoidów. Francja zrobiła jeszcze więcej i z własnej inicjatywy „dorzuciła” kolejne substancje aktywnie czynne.

Na Miasteczku Studenckim AGH zamieszkało 200 tysięcy pszczół

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie stała się domem dla blisko 200 tysięcy pszczół. Za sprawą trzech uli usytuowanych na dachu Studia Muzycznego Kotłownia AGH oraz w sąsiedztwie Klubu Studio udało się w tym sezonie zebrać kilkadziesiąt kilogramów miodu. Za inicjatywę odpowiadają pasjonaci pszczelarstwa – pracownicy Fundacji Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA.

Świat pszczół w liczbach

Na podstawie danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii określono, że w Polsce liczba rodzin pszczelich (stan na październik 2017 r.) wynosi ok. 1,55 mln. W naszym kraju średnio na 1 km2 powierzchni przypada 5 rodzin pszczelich. Napszczelenie nie jest regularne i różni się w zależności od województwa. Najwięcej pszczelich rodzin znajduje się w województwie małopolskim – 8,5 rodziny / km2, a najmniej w podlaskim – 2 rodziny / km2. Rozbieżności wynikają z dostępności pokarmu oraz z tradycji chowu tych owadów.

Jak chronić owady zapylające?

Obecnie wiele gatunków owadów zapylających zagrożonych jest wyginięciem. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest człowiek i jego działalność, doprowadzająca do zmian środowiska naturalnego. W jaki sposób chronić te pożyteczne owady?

Co zagraża pszczołom i innym zapylaczom?

Środowisko, w którym żyją latający zapylacze, na skutek działalności człowieka ulega ogromnym przekształceniom. Zmiany te mają negatywny wpływ na owady. Bardzo duże zagrożenie stanowią pestycydy, ograniczony dostęp do pokarmu czy choroby. Ale dopiero gdy pszczoły zaczęły masowo ginąć, świat zainteresował się tym problemem.

Dlaczego warto dbać o owady zapylające?

Efektem zapylania przez pszczoły oraz inne owady są zwiększone plony. Zapylone nasiona dają duże, dobrej jakości owoce o wysokiej zawartości witamin oraz o zwiększonej trwałości. Stosowanie szkodliwych środków ochrony roślin, zanieczyszczenie środowiska oraz niszczenie zadrzewień, czy nieużytków sprawia, że owady te giną.