Udział węgla w mikście energetycznym Wielkiej Brytanii to tylko 2%

Elektrociepłownie opalane węglem kamiennym to w wielu państwach Europy Zachodniej, to nic więcej jak tylko historia. Przemiany na zachodnich rynkach energetycznych następują bardzo szybko, a najbardziej korzystają na tym odnawialne źródła energii, których udział w mikście energetycznym rośnie z roku na rok.  W wyniku tego węgiel kamienny traci swoje udziały, a jako przykład można podać Wielką Brytanię.

Od 2012 roku do chwili obecnej, udział elektrowni węglowych w produkcji energii elektrycznej spadł aż o 38%. Po 40% sprzed pięciu lat nie ma już śladu, bowiem obecny udział utrzymuje się na poziomie 2%. Obecnie w Wielkiej Brytanii funkcjonuje 8 elektrowni węglowych, z czego żadna z nich nie oferuje większej mocy jak 2 GW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jeżeli plany brytyjskiego rządu się powiodą, do 2025 roku nie będzie funkcjonować żadna z nich. Wielka Brytania sukcesywnie inwestuje w zieloną energię kosztem konwencjonalnych metod uzyskiwania energii elektrycznej. Widać to nie tylko po licznych słowach i obietnicach, ale także po statystykach, które nie kłamią.