Ukraina: USAID przeznaczy 85mln dolarów na reformy ukraińskiej energetyki

United States Agency for International Development (USAID), czyli Amerykańska Agencja Międzynarodowego Rozwoju, stanie się kolejnym zagranicznym podmiotem zaangażowanym w reformy sektora energetycznego Ukrainy.

Agencja planuje przeznaczyć na ten cel 85 milionów dolarów amerykańskich. Powyższe informacje przekazał pierwszy zastępca przewodniczącego rządowego “Komitetu ds. sektora paliwowo-energetycznego, polityki nuklearnej i bezpieczeństwa nuklearnego Ukrainy”, Ołeksandra Dombrowskiego.

Dombrowski wziął udział w prezentacji projektu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego, w który planuje zaangażować się amerykańska USAID. W ramach przedstawionych założeń agencja przeznaczy wyznaczone środki finansowe na przeprowadzenie dalszych reform, jakie planowane są w ukraińskim sektorze energetycznym.

Szczególną uwagę USAID zwróciły te obszary, w których możliwe jest większe zaangażowanie pozostałych podmiotów gospodarczym z USA. Miało to wpływ na kształt porozumień, jakie strony podjęły. Ukraina ma w ramach wspomnianego programu zliberalizować swoje przepisy dotyczące rynków energetycznych, a następnie zwiększyć na swoim terytorium wydobycie gazu ziemnego (nieoficjalnie mówiło się o możliwym udziale firm amerykańskich w tym przedsięwzięciu). Trzecim wskazanym obszarem, w którym mają zostać spożytkowane środki wydzielone przez USAID, jest energetyka odnawialna.

Dombrowski podkreślił, że niniejszy projekt jego zdaniem jest niezwykle ważny dla Ukrainy i jej gospodarki. Ma to wynikać z faktu, że reformy sektora energetycznego są jednym z najważniejszych priorytetów rządu w ramach zaplanowanego zwiększenia poziomu wzrostu gospodarczego. Bezpieczeństwo energetyczne, ceny energii i zniwelowanie deficytu energii, to istotne wskaźniki stabilności i konkurencyjności Ukrainy na rynkach międzynarodowych – dodał. Niezależni obserwatorzy nie podzielili jego entuzjazmu.

Realny wymiar pomocy USA

Względem planowanej pomocy USA wyrażono kilka wątpliwości. Kwota 85 mln dolarów może brzmieć imponująco dla osoby prywatnej. Byłaby to także kwota istotna dla budżetu wielokrotnie mniejszych krajów i ze zdecydowanie mniej rozbudowanymi systemami energetycznymi,  jak Haiti czy Grenada. Jednak dla kraju wielkości Ukrainy wydaje się niewystarczająca. Jak wskazuje rosyjski portal Neftegaz.ru – samo wspomniane “zwiększenie własnego wydobycia gazu” wymagałoby inwestycji infrastrukturalnych szacowanych nawet na 10 mld. dolarów amerykańskich.

Należy również wziąć pod uwagę niepopularny problem, na który jednak zwracają uwagę sami Ukraińcy – na rozmiary korupcji wśród przedstawicieli władz. Może to stanowić z jednej strony utrudnienie w skutecznym wydatkowaniu tych środków, ale z drugiej może tez stanowić idealną okazję dla otoczenia prezydenta Poroszenki i zademonstrowania skutecznej walki z tym problemem.

Prawdopodobnie pomoc USA należy traktować raczej w kategoriach politycznych, przynajmniej na obecnym etapie. Kwota jest stosunkowo niewielka, a cały projekt jest raczej elementem budowania relacji na linii Waszyngton – Kijów oraz dalszego zacieśniania współpracy z UE, które w przyszłości mogą przełożyć się na zdecydowanie bardziej wymierne programy pomocy Ukrainie w redukcji emocji CO2 i realizacji porozumień paryskich.

źródło: neftegaz.ru