Unia Europejska na dobrej drodze do realizacji założeń odnośnie OZE

W XXI wiek to czas przełomowy; spore zmiany zaszły przede wszystkim w kontekście szeroko pojętej technologii. Do codziennego życia wkroczyły urządzenia, o których poprzednio nikt nie śnił, a pomimo to stały się ważną częścią naszej codzienności — jak smartfony, na których sprawdzamy newsy przy porannej kawie. Przełom nastąpił jednak nie tylko w aspekcie smartgadżetów, lecz również w gałęziach połączonych bezpośrednio z nowymi technologiami – również energetyce. Odnawialne Źródła Energii stają się coraz bardziej powszechne, wyznaczając przy tym kierunek rozwoju całej branży energetycznej. Węgiel oraz inne konwencjonalne źródła energii powoli odchodzą w niepamięć, do czego przyczyniają się różnego rodzaju regulacje Unii Europejskiej, która od wielu lat dąży do polepszenia sytuacji ekologicznej całej wspólnoty.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W ostatnich dniach Europejska Agencja Środowiska ogłosiła, że Unia Europejska jest na dobrej drodze do realizacji swoich założeń dotyczących wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Podstawowy cel zakładał, że wykorzystanie tego typu energii w całej wspólnocie osiągnie 20% do 2020 roku w miksie energetycznym. W 2015 roku wskaźnik ten wskazywał 16,4% co stanowiło poprawę o 0,4% względem 2014 roku. Tendencje wzrostowe są wyraźne, co jasno zaznaczył Hans Bruyninckx w oświadczeniu wydanym wraz z raportem. Kolejnym sukcesem jest zredukowanie całościowego zużycia energii aż o 11% w stosunku do roku 2005. Wyznaczony cel zakładał 13%, lecz osiągnięty wynik również może cieszyć.Wśród zrealizowanych założeń jest również nieco niepokoju, który spowodowany jest nierównomiernym wzrostem udziału OZE w krajach wspólnoty. Wciąż są kraje, które nie poczyniły żadnych większych inwestycji, mających na celu promowanie wykorzystania Ekologicznych Źródeł Energii.

W rankingu wykorzystywania oraz produkcji zielonej energii zdecydowanie przodują kraje skandynawskie, a na szarym końcu występują kraje Europy Wschodniej. Kolejnym problemem jest branża transportu, w której wykorzystanie energii odnawialnej wciąż jest na niskim poziomie względem innych gałęzi przemysłu i nie rośnie w sposób widoczny – w przeciwieństwie do emisji gazów cieplarnianych. Jest to trend negatywny, któremu należy szybko przeciwdziałać – ogłosił we wspomnianym raporcie Hans Bruyninckx. Władzom Unii Europejskiej można zarzucić wiele, lecz z pewnością nie jest to brak działań mających na celu polepszenie kondycji branży energetyki odnawialnej. Od pewnego czasu można zauważyć wzrost zainteresowania tą kwestią, w wyniku czego powstają bardzo ciekawe inicjatywy oraz projekty, które w perspektywie czasu mogą polepszyć sytuację energetyczną krajów wspólnoty, poprzez uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców.