Ursus dostarczy nowe trolejbusy dla Lublina

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie poinformował, że przetarg na dostawę 15 trolejbusów przegubowych do obsługi komunikacji miejskiej wygrało Konsorcjum URSUS BUS 11, w skład którego wchodzą: URSUS BUS S.A. oraz URSUS S.A.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i  jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – czytamy w uzasadnieniu. Lubelska fabryka pokonała Solaris Bus & Coach S.A.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ursus mocno koncentruje się na ekologicznych środkach transportu. Specjalnie dla portalu Świat OZE, o autobusach elektrycznych i wodorowych opowiada Waldemar Rumiński, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży Ursus Bus S.A.

Niedawno informowaliśmy o tym, że Zielona Góra właśnie rozstrzyga przetarg na dostawę 47 fabrycznie nowych elektrycznych, niskopodłogowych autobusów miejskich o długości 12 m. Po wstępnym porównaniu okazało się, że Ursus S.A. złożył najniższą i najbardziej korzystną ofertę w jednym z największych postępowań publicznych na e-busy w Europie.

Propozycja Ursusa opiewa na kwotę 96 mln zł brutto, zaś budżet zamawiającego ustalono na poziomie 102 mln zł brutto. Oferta firmy Solaris to 101 mln zł brutto. Obie spełniają wszystkie zgłoszone przez zamawiającego wymogi formalno-prawne.

MZK w Zielonej Górze termin pierwszej dostawy przewidziało na 1 lipca 2018 r., a wykonawca może zaoferować jego skrócenie o maksymalnie miesiąc. Wymogiem jest trzyletnia gwarancja. Punktowane jest jej wydłużenie o okres do 24 miesięcy. Realizacja dostaw powinna nastąpić do 30 listopada 2018 r.

Informowaliśmy również o tym, że 29 marca 2017 r. Ursus w Lublinie zaprezentował autobus elektryczno-wodorowy City Smile Fuel Cell Electric Bus. Autobus jest konstrukcją własną spółki Ursus Bus stworzoną we współpracy z podmiotami zagranicznymi. Pojazd produkowany będzie w Lublinie. Pierwsza seria zostanie skierowana do produkcji niezwłocznie po pierwszych zamówieniach.