Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ustawa antycovidowa wprowadza nowe rozwiązania dla ciepłownictwa

Energia elektryczna

Ustawa antycovidowa wprowadza nowe rozwiązania dla ciepłownictwa

8 grudnia 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W akcie prawnym znalazł się także zapis dotyczący ciepłownictwa. Czego możemy się spodziewać?

Reklama

Zmiany obejmą ważność świadectw kwalifikacyjnych i dozorowych

W ramach przyjętych rozwiązań antykryzysowych, Minister Klimatu i Środowiska zaproponował zmiany dotyczące działalności przedsiębiorstw energetycznych. Nowe przepisy pozwalają przedłużyć ważność energetycznych świadectw kwalifikacyjnych i dozorowych. 

– Dzięki tej nowelizacji zwiększymy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła do odbiorców w dobie pandemii. W sytuacjach szczególnych, wytwórcy i dystrybutorzy ciepła będą mogli zapewnić nieprzerwane dostawy ciepła do odbiorców – skomentował minister klimatu Michał Kurtyka. 

Jak zmieni się organizacja pracy w firmach energetycznych?

Szczególne rozwiązania obejmują także organizację pracy. Pozwolą one na:

  • zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników tak, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
  • świadczenie przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych, w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
  • zobowiązanie pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy, lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
  • polecenie pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.