Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kierunek i rola paliw alternatywnych w ciepłownictwie

Ciepłownictwo

Kierunek i rola paliw alternatywnych w ciepłownictwie

W drugim dniu Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz 2. Kongresu OZE Power eksperci rozmawiali o smart konsumencie, paliwach alternatywnych oraz zielonej transformacji sektora energetyki. Świat OZE, który jest patronem medialnym wydarzenia, przysłuchiwał się dyskusji. Co na temat paliw alternatywnych w polskiej energetyce mieli do powiedzenia specjaliści?

BANER MOBILEB1
Reklama

Grono prelegentów

Swoimi doświadczeniami z sektora energetyki podzielili się: Piotr Sprzączak, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Konrad Nowak, Prezes Zarządu z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie, Michał Obiegała, Dyrektor ds. Korporacyjnych w BP Polska, Marcin Lewenstein, Innovation Officer z EIT InnoEnergy Central Europe, Tomasz Bukowski, Business Unit Director z go&biogas, oraz Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu z PGE Energia Ciepła. Rozmowę moderował Michał Tarka, Partner & Head of Energy Team z SMM Legal. Dyskusja koncentrowała się na regulacjach unijnych związanych z Zielonym Ładem oraz rozwoju projektów biometanowych. 

Transformacja ciepłownictwa – powolna, ale skuteczna

Polskie ciepłownictwo musi się radykalnie zmieniać i przekształcać swój miks energetyczny. Jednym ze sposobów na obniżenie emisyjności tego sektora są paliwa alternatywne. Piotr Sprzączak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska zauważył, że gaz ziemny, dzięki prostocie w zakresie technologii, umożliwia najszybszą redukcję udziału węgla w tym miksie.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Jednak ostry kurs w Brukseli, jeżeli chodzi o kierunki polityki regulacyjnej, pokazuje, że gaz ziemny zaczyna znajdować się na cenzurowanym i traktowany jest jako paliwo kopalne – powiedział. – Komisja Europejska wspiera wyłącznie odnawialne źródła energii, jednak w Polsce obecnie nie da się zastąpić węgla jeden do jednego bezpośrednio OZE. Gaz ziemny będzie odgrywał istotną rolę jako paliwo częściowe. Dodatkowo udział OZE w spalaniu gazu ziemnego przyczyni się do obniżenia emisji dwutlenku węgla. zakończył Piotr Sprzączak.

Ciepłownictwo w lokalnych społecznościach

Ciepłownictwo rozwijające się na szczeblach lokalnych i dostarczane niewielkim społecznościom również wymaga transformacji. Jak podkreśla Konrad Nowak z MPEC Olsztyn, dyrektywa IED wymaga podjęcia środków obniżających emisję zanieczyszczeń do środowiska. Ponadto status efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego jest bardzo ważny z perspektywy ubiegania się o różnego rodzaju dofinansowania, w tym dotacje unijne. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

– Zdecydowaliśmy się na maksymalne zdywersyfikowanie źródeł powstawania ciepła. Olsztyn wybrał cztery źródła energii, które zaczął rozwijać – wyjaśnił Nowak. – Źródłami szczytowo-rezerwowymi ciągle pozostają węgiel i gaz. Z kolei źródła podstawowe to m.in. biomasa, czyli odpady leśne – spalanie zrębek leśnych z odzyskiem ciepła ze spalin. 

Biometan w transporcie

Podczas panelu eksperci poruszyli także temat „zazieleniania” sektora transportowego. Jako jedno z paliw niskoemisyjnych został wymieniony biometan. 

– Przed spółkami paliwowymi stoi spore zadanie, a mianowicie Narodowy Cel Wskaźnikowy. Wymaga on od producentów i importerów paliw konwencjonalnych, aby w ich produktach był obecny udział biokomponentów – skomentował Tomasz Bukowski. –  Biometan jest bardzo korzystny ze względu na swoją dostępność, a także opłacalność ekonomiczną. 

Z kolei Michał Obiegała zauważył, że na tę chwilę nie ma fizycznej możliwości pełnego zrealizowania założeń Narodowego Celu Wskaźnikowego. Rozwiązaniem może być pilna interwencja regulacyjna, o której przedstawiciele sektora energetycznego rozmawiają już z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. 

– Istnieją także inne sposoby na „zazielenienie” sektora transportu, między innymi wykorzystanie zielonego metanolu, amoniaku czy zielonego wodoru w paliwach lotniczych i transporcie, który jest trudny do elektryfikacji – dodał Marcin Lewenstein. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.