Ustawa antysmogowa uchwalona

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli tzw. ustawa antysmogowa została uchwalona na wczorajszym posiedzeniu Sejmu. Jest to ogromna szansa na zmianę jakości powietrza szczególnie w dużych miastach, gdzie problem niskiej emisji jest powszechny. Jednak proces redukcji wielkości emisji ma zależeć od inicjatywy sejmików wojewódzkich.

Na 433 obecnych  posłów, 285 opowiedziało się za uchwaleniem noweli, przeciwnych było 143, a pozostali wstrzymali się od głosu. Ustawa, w swoim obecnym kształcie, upoważnia sejmiki wojewódzkie do wprowadzenia ograniczeń odnośnie spalania wybranych paliw, a także do wyznaczania standardów technicznych i parametrów emisji dla domowych pieców. Wprowadzenie tych regulacji jest szansą na poprawę jakości powietrza polskich miast, które charakteryzują się największym zanieczyszczeniem w całej Unii Europejskiej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jednak konieczne jest określenie m.in.: granic obszaru, który ma zostać objęty ograniczeniami oraz czasu trwania tych ograniczeń w ciągu roku. Ponadto samorządy mają prawo wskazania takich rodzajów podmiotów i instalacji, których nie będą obowiązywały ograniczenia i zakazy.

Jest to zabieg pozwalający na uniknięcie podobnych sytuacji to tej, która miała miejsce w Krakowie, gdzie wprowadzono zakaz palenia węglem w przydomowych piecach. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił jednak zakaz, powołując się na niezgodność z prawem. Organ ten twierdził wtedy, że razem z zakazem palenia węglem w piecach przydomowych należałoby nałożyć podobny zakaz na elektrociepłownie miejskie. Zgodnie z obecnym zapisem, nie istnieje możliwość kwestionowania uchwały przez sądy administracyjne.