Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ustawa o OZE stoi na przeszkodzie elektrowniom wiatrowym

Ustawa o OZE stoi na przeszkodzie elektrowniom wiatrowym

Nowelizacja ustawy o OZE utrudni instalacje używanych elektrowni wiatrowych, ponieważ modyfikuje zasady przydzielania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

B1
Reklama

Projekt nowelizacji ustawy początkowo zakładał, że inwestorzy będą mieli czas do początku 2021 roku na otrzymanie koncesji na budowę elektrowni wiatrowych. Podpisana nowelizacja informuje o niemożliwości otrzymania koncesji już od 2020 roku. Mirosław Kulak, prezes Polskiej Izby Małej Energetyki Odnawialnej (PIMEO), podkreśla w rozmowie z portalem gramwzielone.pl, że zmiana terminu nie została skonsultowana z branżą i jest krzywdząca dla inwestorów, którzy w rozpoczętym już procesie inwestycyjnym ponieśli już duże koszty. Inwestorzy mogą stracić prawo do uzyskania koncesji i rozpoczęcia planowanej inwestycji, jeżeli planują wykorzystać urządzenia mające więcej niż 6 lat – dotyczy to również inwestycji będących w budowie.

Deweloperzy wskazują na niezgodność wprowadzonego zapisu z Konstytucją RP

Mirosław Kulak zaznacza, że wprowadzenie do ustawy o OZE zapisu, który uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej, jest sprzeczne z zasadą swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. PIMEO w wysłanej do prezydenta Andrzeja Dudy petycji wskazało, że „nie ma żadnego uzasadnienia proponowanej zmiany, jak również nie zostały przeprowadzone jakiekolwiek analizy w tym zakresie (…) ustawodawca w przepisach intertemporalnych dał jedynie 4 miesiące na uzyskanie koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co jest rażąco krótkim terminem”. Prezydent nie odniósł się do zastrzeżeń Polskiej Izby Małej Energetyki Odnawialnej i złożył swój podpis pod nowelizacją ustawy o OZE. PIMEO przygotowuje w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej.

Reklama

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.