Uzbekistan przystąpił do tworzenia planu rozwoju OZE

Na początku lutego tego roku Uzbekistan powołał do życia Ministerstwo Energetyki i Elektryfikacji oraz rozpoczął przygotowania do restrukturyzacji dwóch swoich największych spółek sektora energetycznego – „UzbekEnergo” i „UzbekNefteGaz”. W planie reform uwzględniono rozwój zielonej energii.

Trend rozwijania alternatywnej energetyki obecny jest również w Uzbekistanie. Prezydent kraju, Shavkat Mirziyoyev, podpisał postanowienie o powołaniu do życia Ministerstwa Energetyki i Elektryfikacji. Wcześniej taką funkcję pełnił departament energetyki w ramach Ministerstwa Gospodarki. Ministrem nowej jednostki został Alisher Sultanov – obecny premier Uzbekistanu, a wcześniej członek rady nadzorczej spółki UzbekNefteGaz, z wykształcenia fizyk.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jednocześnie głowa państwa wyznaczyła nowo powstałemu urzędowi pierwsze zadania. Wśród nich jest przeprowadzenie restrukturyzacji wspomnianych już spółek UzbekEnergo i UzbekNefteGaz. Drugim ze wskazanych celów jest stworzenie planu rozwoju OZE w republice oraz określenie roli jaką ma w tym procesie odegrać rząd Uzbekistanu.

Na początku marca 2019 roku urząd ma przedstawić szereg modeli proponowanych zmian wraz z ich dokumentacją, które ustanowią „mapę reform”. W procesie tym uczestniczyć będę również eksperci Banku Światowego. Następnie po zaaprobowaniu przez parlament jednego z przedstawionych wariantów, ministerstwo będzie miało czas do kwietnia na opracowanie projektów treści ustaw dotyczących restrukturyzacji obu spółek.

Przy planowaniu zmian nacisk ma być położony na zmianę archaicznej struktury przedsiębiorstw, a także wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie produkcji, transportu, rozdziału i zbytu energii elektrycznej. Nastąpić ma optymalizacja wydajności zwłaszcza w obszarze zarządu. Mowa jest również o stworzeniu bardziej atrakcyjnych warunków dla wewnętrznych i zagranicznych inwestorów na warunkach partnerstwa prywatno-publicznego.

Propozycje dla uzbeckiego OZE

W zakresie zielonej energii również określono ministerstwu ramy czasowe. Do maja 2019 roku Ministerstwo Energetyki ma stworzyć ogólną koncepcję rozwoju OZE na terenie Uzbekistanu na lata 2019-2023. Zgodnie z wytycznymi prezydenta Mirziyoyeva koncepcja ma zawierać m.in:

  • kompleksowe podejście i określenie strategicznych celów dla priorytetowych kierunków rozwoju OZE,
  • wykorzystanie zagranicznego doświadczenia w zakresie eksploatacji OZE,
  • budowę obiektów OZE oraz odpowiedniej infrastruktury ze wskazaniem technologii pozwalającej na zachowanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego,
  • przygotowanie przyszłych rodzimych ekspertów z zakresu OZE w ramach dofinansowanych studiów na uczelniach krajowych i zagranicznych oraz w ramach stażów w zagranicznych przedsiębiorstwach sektora zielonej energii.

Z kolei do października bieżącego roku zostanie stworzony i podany do publicznej wiadomości portfel potencjalnych inwestycji w czystą energię. Do współpracy przy tworzeniu proponowanych przyszłych obiektów zaproszono Ministerstwo Inwestycji i Handlu oraz Uzbecką Akademię Nauk.

Dodatkowo przy ministerstwie powstanie pozabudżetowy fundusz rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Jego źródłem finansowania mają być między innymi kary nakładane przez ministerstwo na odbiorców energii za naruszenia przepisów prawa energetycznego. Środki będą przeznaczane na stworzenie zaplecza finansowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ministerstwa Energetyki.

Wszystkie powyższe działania to zwieńczenie pewnego etapu w polityce energetycznej Uzbekistanu i wyraźna zmiana kierunku. Kraj ten, będąc stosunkowo bogatym w złoża naturalne, takie jak gaz ziemny i ropa naftowa, nie wykazywał wcześniej dużego zainteresowania rozwojem sektora alternatywnej energii. Dopiero kilka ostatnich lat oraz przystąpienie do porozumień paryskich spowodowało intensyfikację działań w tym obszarze.

Aktualnie Uzbekistan posiada w eksploatacji tylko jeden duży obiekt OZE (140 MW farmę słoneczną w obwodzie Samarkandzkim) oraz dwie kolejne podobne inwestycje w zaawansowanym stadium realizacji. Jedna z nich, z udziałem kanadyjskiej spółki SkyPower Global, jest na etapie budowy. Natomiast druga, z udziałem chińskiej Zhuhai Singyes Green Building Technology, została wstrzymana bez podania przyczyny ze wskazaniem na potrzebę rewizji projektu. Warto zaznaczyć, że umowa z SkyPower Global zakłada zbudowanie na terenie Republiki Uzbekistanu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1GW.

Na chwilę obecną udział energii odnawialnej w uzbeckim miksie pozostaje na poziomie poniżej 1%. Niemniej postanowienie prezydenta  Mirziyoyeva stanowi prawdopodobnie pierwszy krok do realizacji celu jakim jest 7,2% udziału OZE do 2030 r.

źródło: gazeta.uz, uzreport.news