Uzbekistan wprowadza ulgi podatkowe dla odbiorców OZE

Władze w Taszkiencie planują, że do 2030 roku w kraju będzie w użytku co najmniej 30 dużych obiektów OZE. Planują też zachęcać potencjalnych odbiorców do przechodzenia na zieloną energię, m.in. za pomocą systemu ulg podatkowych.

26 czerwca 2019 roku prezydent Uzbekistanu Shavkat Mirzyoyev podpisał przyjętą przez parlament ustawę “O wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii” (ros. “Об использовании возобновляемых источников энергии”). Zgodnie z tym dokumentem wszystkie osoby prawne i osoby fizyczne, które będą do swoich potrzeb wykorzystywały energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, zyskają tym samym prawo do szeregu ulg podatkowych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Mowa między innymi o całkowitym zwolnieniu przedsiębiorstw z obowiązku uiszczania podatku majątkowego i podatku gruntowego od osób prawnych w wypadku, gdy na danym terenie znajduje się instalacja generująca energię elektryczną o mocy nie mniejszej niż 100 KW, niezależnie od tego, czy obiekt będzie produkował energię wyłącznie na własne potrzeby, czy również w celu jej odsprzedaży.

Również osoby prywatne, które zdecydują się w pełni przejść na energię odnawialną, zyskają prawo do trzyletniego zwolnienia z obowiązku opłacenia powyższych podatków od osób fizycznych. Mowa tutaj o sytuacji, w której dane gospodarstwo rezygnuje zupełnie z używania energii dostarczanej przez państwowe UzbekEnergo w postaci przyłącza gazu i sieci energetycznej, a swoje potrzeby zaspokaja wyłącznie za pomocą prywatnej instalacji OZE, np. przydomowej farmy fotowoltaicznej.

Firmy, które zdecydują się na budowę instalacji produkującej czystą energię jako część prowadzonej działalności gospodarczej, zyskają natomiast prawo do zwolnienia ze wszystkich przewidzianych dla nich obciążeń podatkowych na okres pięciu lat liczonych od daty zarejestrowania dodatkowego zakresu działalności.

Ta sama ustawa wprowadza system handlu energią, który umożliwi zarówno przedsiębiorstwom, jak i osobom prywatnym, odsprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii państwu do dalszej dystrybucji. Zgodnie z treści dokumentu, by produkować energię w celu jej odsprzedaży, nie są wymagane żadne formalne zezwolenia.

Ustawa ta jest dalszym ciągiem  wprowadzonego w 2017 roku w Uzbekistanie programu rozwoju energetyki odnawialnej na lata 2017-2021. Obecnie planowane jest przedłużenie programu do 2030 roku.