Uzbekistan wykorzystuje międzynarodowe doświadczenie w zakresie rozwoju OZE

Na początku marca 2019 r. w Taszkiencie odbyło się zebranie grupy roboczej państwowej komisji przetargowej z konsultantami Międzynarodowej Korporacji Finansowej („International Finance Corporation”, IFC) w sprawie OZE.

Spotkanie miało na celu analizę i akceptację kształtu przedstawionych przez IFC projektów dokumentów dotyczących dalszej współpracy inwestorów OZE z władzami Uzbekistanu. Eksperci IFC, pełniący w tej sytuacji rolę ekspertów i zespołu doradczego, przedstawili wzory: zapytania ofertowego, porozumienia o zakupie energii elektrycznej i porozumienia o udzieleniu inwestorowi pomocy na szczeblu rządowym.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zgodnie z postanowieniem szefa Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu nazwanym formalnie „O działaniach na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i zwiększeniu zainteresowania prywatnych przedsiębiorstw inwestycjami w elektrownie fotoelektryczne” rozpoczęła się wstępna faza pilotażowego projektu budowy farmy fotowoltaicznej na zasadach partnerstwa prywatno-publicznego. Zgodnie z sugestią IFC postanowiono zachować konkursowe zasady wyłonienia przyszłego inwestora.

Przyszły zwycięzca pierwszego z serii konkursów zaplanowanych na 2019 r. zyska prawo do budowy i późniejszego zarządzania elektrownią słoneczną w obwodzie nawojskim (tzw. „nawojski wilajet” – jak w Uzbekistanie nazywa się duże jednostki administracyjne). Planowany obiekt ma mieć moc nie mniejszą niż 100 MW.

Rząd Uzbekistanu i kontrolowana przez niego państwowa spółka „UzbekEnergo” zaprosiły do współpracy Międzynarodową Korporację Finansową. Umowa pomiędzy stronami stanowi, że amerykańscy eksperci mają konsultować proces unowocześniania uzbeckiej energetyki od strony formalnoprawnej. Ich pomocą objęte są kwestie związane z podnoszeniem atrakcyjności inwestycji w OZE na terenie Republiki i przyciąganiem potencjalnych inwestorów. Mają również brać udział w pracach projektowych i budowlanych obiektów zielonej energii oraz pełnić funkcje doradcze w zakresie ich finansowania.

W trakcie obrad komisja przedstawiła swój wstępny komentarz dotyczący wskazanych wyżej dokumentów – informując o konieczności  dostosowania ich treści do  ustawodawstwa Uzbekistanu przez krajowych prawników. IFC zapewniła o swojej gotowości do rozważenia wszystkich komentarzy, jakie przedstawi strona uzbecka oraz poinformowała o wizycie delegacji zarządu IFC planowanej na marzec 2019 r. Jedynym formalnym postanowieniem komisji po spotkaniu stało się wyznaczenie terminu kolejnego dwustronnego spotkania.

źródło: uzdaily.uz