Vestas ze spadkiem za pierwszy kwartał 2020

Duński producent elektrowni wiatrowych Vestas Wind Systems za pierwszy kwartał bieżącego roku zanotował straty we wskaźniku EBIT (zysk operacyjny), pomimo wyższych przychodów i wzrostów zamówień. Nadal zapewnia jednak, że jest w stanie wypełnić plan na obecny rok. Strata wyniosła 54 mln euro.

Firma postanowiła już w minionym miesiącu obniżyć swoje plany na bieżący rok, powołując się na problemy produkcyjne, przerwy w łańcuchach dostaw i instalacjach. To wpływ pandemii koronawirusa.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Vestas zakończył pierwszy kwartał 2020 roku ze stratą operacyjną w wysokości 54 milionów euro i marżą EBIT -2,4 proc. W okresie analogicznym roku wcześniejszego producent zyski wyniosły 43 mln, a marża była dodatnia na poziomie 2,5 proc. Zmiana w marży, tak jak oczekiwano, wynika z realizacji projektów niskomarżowych, wyższych kosztów realizacji, wyzwań logistycznych i ograniczeń w łańcuchach dostaw.

Jak przedstawił Vestas w swoim raporcie kwartalnym, do końca roku spodziewa się jednak dopełnienia planu wzrostu przychodów o 7 proc. rok do roku i wzrostu zysku przed odsetkami oraz poprawą marży EBIT o około 25 proc. Całkowita wartość inwestycji może wynieść około 700 milionów euro, ale jak zauważa, kryzys gospodarczy wywołany przez koronawirusa wzbudza dużą niepewność. 

Prezes Henrik Andersen zwrócił uwagę, że spółka nadal posiada ciągłość w otrzymywaniu zamówień, co jest gwarancją stabilności dla spółki w obliczu niestabilności rynku.Gdy globalny kryzys pandemiczny i gospodarczy wkracza w kolejną fazę, Vestas nadal zapewnia ciągłość biznesu, a odnawialne źródła energii stają się kluczowym elementem w ożywieniu globalnej gospodarki – uspokaja.

Mimo wszystko przychody wzrosły o 29 procent do pułapu 2,24 mld euro. Co więcej, wartość portfela zamówień oszacowano na rekordową sumę 34,1 mld euro – o około 5,8 mld więcej niż rok wcześniej. Na tę kwotę składa się zamówienie turbin na sumę 15,9 mld euro oraz usługi w ramach umów, dzięki którym w przyszłości mają dać przychody na poziomie 18,2 mld.

W ramach stałych i bezwarunkowych umów Vestas na zakup turbin, oszacowano w mocy na poziomie 3,311 GW, co jest skokiem w ujęciu rocznym o 10 procent. 

Swobodne przepływy pieniężne, z wyłączeniem inwestycji w zbywalne papiery wartościowe oraz krótkoterminowe inwestycje finansowe, w ciągu trzech miesięcy bieżącego roku wyniosły -919 mln euro, zaś rok wcześniej wynik zatrzymał się na poziomie 876 mln.

Źródło: renewablesnow.com