Visa osiąga cel 100% OZE

Gigant usług finansowych Visa twierdzi, że osiągnął swój cel energetyczny, polegający na wykorzystaniu do 2020 r. 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych we wszystkich 131 biurach w 76 krajach i czterech globalnych centrach przetwarzania.

Od czasu ustanowienia w 2018 r. celu dotyczącego energii odnawialnej Visa dążyła do osiągnięcia zrównoważonej kombinacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. – Widzimy u siebie zarówno odpowiedzialność za środowisko, jak i możliwość dokonania szerokich zmian w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii – powiedział Al Kelly, dyrektor generalny Visa Inc.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Aby osiągnąć zakładany cel, Visa dokonała lokalnych inwestycji w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na rynkach, na których ma duże obiekty. Inwestycje przeprowadzono w czterech lokalizacjach w USA i Wielkiej Brytanii. Konkretne działania Visa obejmowały zapisy do programów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oferowanych przez Total Energy w Wielkiej Brytanii, Xcel Energy w Kolorado, Austin Energy w Teksasie i Peninsula Clean Energy w rejonie zatoki San Francisco.

Kupując 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Visa ogranicza emisję gazów cieplarnianych z energii elektrycznej, którą firma zużywa. Emisja z obiektów i centrów danych została zredukowana o prawie 90% w porównaniu do wartości wyjściowej firmy z 2014 r. Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej średnie koszty wytworzenia energii elektrycznej z fotowoltaiki słonecznej i wiatru lądowego spadły o 13% rok do roku w 2018 r.