W Iranie uruchomiono 14 kolejnych zielonych elektrowni

W Iranie uruchomiono 14 kolejnych zielonych elektrowni

Teheran kontynuuje inwestycje w OZE. Wśród nowych obiektów jest 13 elektrowni słonecznych i jedna wiatrowa. Są to niewielkie obiekty mające zaspokajać jedynie lokalne zapotrzebowanie na energię, a ich łączna moc to ok. 160 MW.

Informacja o oddaniu kolejnych w tym roku elektrowni wyszła ze strony irańskiej Organizacji ds. Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej (SATBA), a irańskim mediom przekazał ją szef organizacji Seyed Mohammad Sadeghzadeh.

Pod inwestycje specjalnie wyselekcjonowano te obszary Iranu, które wykazywały istotne problemy z deficytem energii elektrycznej. Dzięki temu pomimo niewielkiej sumarycznej mocy obiekty te mają stanowić istotny element bezpieczeństwa energetycznego regionów, w których są położone, i w sposób znaczący poprawić sytuację ich mieszkańców. Wybrane prowincje to Azerbejdżan Wschodni, Teheran, Hamadan, Zandżan, Jazd, Kerman i Fars.

Oprócz obszaru energetyki inwestycje te przyniosły także korzyści w innych sferach ekonomii regionów. SATBA podaje, że dzięki nim powstało ponad 1270 stałych miejsc pracy, co jest szczególnie ważne ponieważ będzie stanowiło impuls do rozwoju. Na chwilę obecną w sektorze odnawialnych źródeł energii w Iranie zatrudnionych jest prawie 43 500 ludzi.

Inwestycje Iranu w OZE

Zgodnie z udzieloną mediom informacjom inwestycje pochłonęły łącznie ponad 4,45 bilionów riali irańskich (ok. 106 milionów dolarów amerykańskich) oraz oprócz tego kwotę ponad 107 milinów euro. To duży wzrost w kontekście ilości środków przeznaczanych na OZE w Iranie, ponieważ inwestycje w ten sektor przekroczyły pułap 124 bilionów riali (ok. 2,95 miliarda dolarów amerykańskich).

Informację podaną przez SATBA uzupełniło Ministerstwo Energetyki Republiki Iranu, dodając, że dzięki oddaniu do użytku wyżej wymienionych obiektów Iran posiada już obiekty OZE o łącznej mocy ponad 760 MW. W chwili obecnej w stadium budowy znajdują się jeszcze 32 kolejne obiekty, głównie fotowoltaiczne. Ich łączna moc to przeszło 380 MW mocy wytwórczych. Celem Iranu jest przekroczenie pułapu 5 GW OZE do roku 2024, co ma zdywersyfikować krajowy rynek energii i pozwolić Iranowi na zwiększenie swojej obecności na rynkach krajów sąsiednich.

Z powyższej ilości 760 MW aż 85% produkcji energii to fotowoltaika, w drugiej kolejności energia wiatru. Pozostałe sektory OZE występują raczej w szczątkowych postaciach, np. energia biomasy stanowi mniej niż 1% produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ogólnym miksie energetycznym Iranu OZE (wliczając hydroenergetykę) stanowi na chwilę obecną 6%. Głównym źródłem energii, stanowiącym ponad 90% miksu, pozostaje gaz ziemny.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.