Warszawa rozbuduje system wodno-ściekowy za 1,2 mld zł. NFOŚiGW wesprze inwestycję unijną dotacją 637 mln zł

Warszawa rozbuduje system wodno-ściekowy za 1,2 mld zł. NFOŚiGW wesprze inwestycję unijną dotacją 637 mln zł

Na terenie Warszawy, Pruszkowa i Serocka za 1,2 mld zł będzie realizowany nowy (szósty) etap wodno-ściekowego przedsięwzięcia, dofinansowanego przez NFOŚiGW kwotą 637 mln zł z Funduszu Spójności. W sumie, na sześć faz projektu, warszawskie MPWiK otrzyma ok. 3,3 mld zł, z czego dotychczas wypłacono 2,2 mld zł, a do 2023 r. dodatkowe wsparcie wyniesie 1,1 mld zł.

Całkowity koszt wielkiej, proekologicznej inwestycji pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” szacowany jest na 1 230 000 000 zł. Będzie ona dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Dotacja wyniesie 637 500 000 zł.

Umowę w tej sprawie podpisali 24 listopada br.: Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Renata Tomusiak i Jerzy Starzyński, czyli Prezes i Członek Zarządu, reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. Wydarzenie odbyło się w obecności Stanisława Karczewskiego – Marszałka Senatu, Pawła Sałka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Zdzisława Sipiery – Wojewody Mazowieckiego, Piotra Szyszko – Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy, Cezarego Jurkiewicza – Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie m.st. Warszawy oraz prof. Zbigniewa Myczkowskiego i prof. Janusza Wojdalskiego – Członków Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

– Warszawskie „ściekowe” przedsięwzięcie to największy projekt, który będzie realizowany dzięki środkom unijnym. Do końca roku NFOŚiGW podpisze umowy na ponad 1,8 mld zł dofinansowania z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Inwestycje obejmą 31 miast, najokazalsze z nich – poza Warszawą – będą realizowane w Poznaniu, Radomiu, Lublinie i we Wrocławiu. Wodno-kanalizacyjne projekty łącznie będą kosztowały 3,6 mld zł. W przyszłym roku Fundusz planuje podpisanie kolejnych (ok. 100) umów w ramach tego unijnego działania – powiedział Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Prezes MPWiK m.st. Warszawy Renata Tomusiak dodała, że beneficjentami tej gigantycznej ekologicznej inwestycji będą mieszkańcy Warszawy, a dofinansowany szósty etap projektu na pewno nie jest ostatnim.

– Senat też angażuje się w działania na rzecz środowiska – zauważył z kolei Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wspominając wczorajszą (23 listopada br.) senacką konferencję dotyczącą walki ze smogiem. Przy tej okazji wypowiedział się także Sekretarz Stanu w MŚ Paweł Sałek zaznaczając, że już 90 proc. kraju ma zrealizowane wymagania określone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków, zgodnym z unijną dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. A NFOŚiGW – zdaniem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej – jest jednym z najlepszych w Europie przykładów na to, jak skutecznie finansować ochronę środowiska. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera dodał na koniec, że Warszawa, dzięki wsparciu m.in. NFOŚiGW, rozwija się równomiernie, a administracja rządowa włączy się w realizację – przez samorządy i spółki komunalne – zamierzeń w obszarze ekologii i dbałości o środowisko.

Mazowiecka wodno-ściekowa „rewolucja”, rozumiana jako osiągnięcie rzeczowych i ekologicznych efektów, zakończy się w 2024 r. Projekt przyczyni się do podłączenia 5700 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, a 6720 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie trzech miast. Najwięcej prac odbędzie się w Warszawie, gdzie zaplanowano: budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizację pompowni ścieków, modernizację oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe” oraz wdrożenie systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Natomiast w Pruszkowie wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna i wodociągowa, a w Wieliszewie koło Serocka modernizacji ulegnie Stacja Uzdatniania Wody „Wieliszew”, zaopatrująca w wodę północne dzielnice Warszawy.

To już druga umowa z MPWiK w Warszawie w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Poprzednią, na realizację piątej fazy wodno-ściekowego projektu stolicy, NFOŚiGW podpisał w czerwcu 2016 r. Opiewała ona na 541 mln zł dotacji z Unii Europejskiej przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia – ponad 1 mld zł. Jej realizacja zakończy się w połowie 2021 roku. Wcześniejsze etapy warszawskiego przedsięwzięcia (I-IV), dofinansowane były z poprzednich perspektyw unijnych (programu przedakcesyjnego ISPA, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013). W sumie, wielofazowy warszawski projekt (I-VI), od 2000 r. do 2023 r. otrzyma blisko 3,3 mld zł z unijnych pieniędzy, którymi dysponuje Narodowy Fundusz.

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – szczegóły na temat realizowanych etapów projektu (fazy I-VI)

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Dotychczas zrealizowano IV fazy projektu, w ramach których wykonano:

 • w zakresie zaopatrzenia w wodę:
  • modernizację technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego („Wieliszew”);
  • modernizację technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Centralnego („Filtry”);
  • modernizację Zakładu Wodociągu Praskiego;
  • budowę sieci wodociągowej – 22,6 km;
  • modernizację sieci wodociągowej – 139 km;
  • podłączenie 2 856 nowych użytkowników sieci wodociągowej;
 • w zakresie gospodarki ściekowej:
  • układ przesyłowy dla Oczyszczalni Ścieków Południe (ok. 20 km kolektorów przesyłających ścieki surowe oraz odprowadzających ścieki oczyszczone z oczyszczalni);
  • modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków „Czajka” – zwiększenie przepustowości z 240 000 m3/d do 435 300 m3/d, wykonano stację termicznej utylizacji osadów;
  • budowę układu przesyłowego ścieków (w tym syfon pod Wisłą) z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (ok. 10,5 km);
  • modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Pruszków;
  • modernizację Oczyszczalni Ścieków Południe;
  • modernizację 55 km sieci kanalizacyjnej;
  • budowę 72,6 km sieci kanalizacyjnej;
 • podłączono 10 396 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej;
 • koszt całkowity – 4,8 mld zł;
 • dofinansowanie ze środków UE – 2,12 mld zł;
 • wsparcie NFOŚiGW:
  • współfinansowanie projektu pożyczką płatniczą z limitem max. 198 mln zł;
  • współfinansowanie projektu pożyczką inwestycyjną w wysokości 468,77 mln zł z terminem spłaty do 2023 r.

Kolejna V faza (projekt duży z Decyzją Komisji Europejskiej z dn. 1.03.2017 r.) w realizacji obejmuje:

 • budowę kanalizacji sanitarnej – 39,95 km;
 • modernizację kanalizacji sanitarnej – 25,67 km;
 • budowę sieci wodociągowej – 1,03 km;
 • modernizację sieci wodociągowej – 0,79 km;
 • modernizację Zakładu Uzdatniania Wody Północnego („Wieliszew”);
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej – 13 214;
 • liczba nowych użytkowników sieci wodociągowej – 4 270;
 • koszt całkowity – 1,045 mld zł;
 • dofinansowanie ze środków UE – 541,9 mln zł.

Następna, VI faza obejmuje:

 • budowę kanalizacji sanitarnej – 30,48 km;
 • modernizację kanalizacji sanitarnej – 4,03 km;
 • budowę sieci wodociągowej – 23,19 km;
 • modernizację Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (gospodarka biogazowa);
 • modernizację Oczyszczalni Ścieków Południe;
 • modernizację Zakładu Uzdatniania Wody Północnego („Wieliszew”);
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej – 5 700;
 • liczba nowych użytkowników sieci wodociągowej – 6 720;
 • koszt całkowity – 1,23 mld zł;
 • dofinansowanie ze środków UE – 637,5 mln zł.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.