Większa emisja CO2 w Europie – KE zapowiada wprowadzenie mechanizmów redukcji

Większa emisja CO2 w Europie – KE zapowiada wprowadzenie mechanizmów redukcji

Emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych w krajach Unii Europejskiej w 2017 roku wzrosła o 1,8% – tak wynika z danych Eurostatu. W związku z tym Komisja Europejska przedłożyła propozycje specjalnych działań mających zredukować emisję gazów cieplarnianych.

Bruksela od lat stara się poprzez zmiany legislacyjne i zwiększanie kosztów praw do emisji zmniejszyć ilość dwutlenku węgla dostającego się do atmosfery. Dlatego też dane Eurostatu są bardzo niepokojące. „Komisja odnotowuje wstępny szacunek Eurostatu w sprawie emisji CO2. Przedstawimy raport dotyczący postępów w sprawie zobowiązań klimatycznych w tym roku”, komentowała Anca Paduraru, rzeczniczka prasowa Komisji.

Jak zapowiadała Paduraru, KE w najbliższym czasie chce zaprezentować propozycje długoterminowych strategii, które mają umożliwić redukcję emisji.

Jak informował Eurostat, największy wzrost emisji w 2017 roku zanotowano na Malcie (12,8%) i w Estonii (11,3%). Polska zanotowała wzrost powyżej średniej unijnej (1,8%) – wyniósł on 3,8%.

Natomiast rekordzistami, jeśli chodzi o redukcję, są Finlandia (-5,9%) i Dania (-5,8%). Niemcy utrzymali emisję na niemalże niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku. W tym kraju około 40% energii elektrycznej produkowane jest z węgla, co odpowiada za 23% CO2 w całej Unii. Polska – z dużo mniejszą gospodarką niż zachodni sąsiad – odpowiada za niecałe 10% emisji UE. Więcej niż nasz kraj emitują tylko Francja i Włochy.

źródło: cire.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.