Wielka Brytania osiągnie emisję zerową już w 2050 roku

Wielka Brytania zapowiedziała, że do 2050 r. przewiduje całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych. Koalicja Klimatyczna wskazuje, że tym samym stanie się wiodącym krajem, który podejmie najbardziej ambitny plan rządowej walki ze zmianami klimatycznymi.

Zero emisji netto w Wielkiej Brytanii

Dotychczasowy plan rządu Wielkiej Brytanii, przyjęty w 2008 r., zakładał zredukowanie emisji CO2 o 80% w porównaniu z rokiem 1990. Szacowany koszt tego celu wynosił 1% – 2% brytyjskiego PKB.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Według udostępnionych danych w 2018 r. brytyjskie emisje wynosiły 361 mln ton, systematycznie się zmniejszając o 39% od 1990 r. W przeliczeniu na obywatela emisje zmalały o połowę.

Ostatnie miesiące pokazały, że Wielka Brytania notuje coraz dłuższe okresy, w których w energetyce nie wykorzystywany jest węgiel, dlatego jego rola w tamtejszym miksie krajowym powinna spaść do kilku procent w 2019 r.

Komitet ds. Zmiany Klimatu (CCC) przedstawił w ubiegłym miesiącu rekomendacje, w której zleca rządowi w Londynie objęcie planem zmniejszenia emisji wszystkich sektorów gospodarki – uwzględniając transport morski i lotnictwo, aby osiągnąć cel “zero netto”.

Wpływ na globalne ocieplenie

Rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował zmianę obowiązującej ustawy o zmianach klimatu z 2008 r., oznacza to, że “zero netto” zostanie wprowadzone w ciągu kilku tygodni. Program będzie miał ogromny wpływ na realizację utrzymania globalnego ocieplenia w granicy 1,5 stopnia Celsjusza.