Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wody Polskie alarmują o złym stanie rzek. Podrzucanie śmieci w ich okolicy to przestępstwo.

Wody Polskie alarmują o złym stanie rzek. Podrzucanie śmieci w ich okolicy to przestępstwo.

Wody Polskie dbają o dobrą jakość wód, prowadzą monitoring rzek i zbiorników wodnych. Wizje terenowe wskazują, że śmieci wciąż zanieczyszczają rzeki. W ostatnim czasie odnotowano kilka przypadków awarii w oczyszczalniach. 

W ostatnim czasie pracownicy Wód Polskich zaobserwowali proceder wyrzucania wielkogabarytowych śmieci w okolicach rzek i innych zbiorników wodnych. Z monitoringu oczyszczalni ścieków wynika natomiast, że w ostatnim czasie miało miejsce kilka awarii oczyszczalni i zanieczyszczenie wód ściekami (W Małopolsce i na Podkarpaciu). Śmieci i chemikalia wyrzucane są wprost do rzek. 

Eksperci ostrzegają, że substancje chemiczne, które wraz ze ściekami przedostają się do wód, jak również zanieczyszczenia uwalniające się ze śmieci stałych wyrzuconych do rzek czy pozostawionych w ich okolicach, stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla przyrody. 

Wody Polskie przypominają, że zaśmiecanie terenów wzdłuż rzek jest przestępstwem, które wydarza się niestety na masową skalę. Przykładowo na odcinku 1 km nabrzeża we Wrocławiu, w sezonie wiosenno-letnim, po weekendzie zbierane jest 1,5 tony śmieci. Problem dotyczy całej Polski, dlatego pracownicy, wraz z lokalnymi samorządami i organizacjami społecznymi regularnie organizują akcje sprzątania brzegów rzek oraz okolic zbiorników wodnych. 

Problem zaśmiecania niestety będzie istniał, póki nie wzrośnie świadomość społeczna, że porzucanie śmieci stwarza ryzyko skażenia wód. Co – jak podkreślamy – jest niebezpieczne dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Dlatego też potrzebne jest wspólne działanie Wód Polskich, lokalnych społeczności i władz gmin” – apelują Wody Polskie.  

Osobną sprawą jest zanieczyszczanie wód ściekami, które pochodzą bezpośrednio z indywidualnych gospodarstw oraz z oczyszczalni ścieków. Duże awarie stanowią poważne zagrożenie. Nie można być obojętnym na zanieczyszczanie polskich rzek. W takich sprawach ważna jest jak najszybsza reakcja. Dlatego jeśli jesteśmy świadkami zanieczyszczania wód i widzimy, że ktoś wyrzuca śmieci lub wypuszcza ścieki, reagujmy! Najlepiej wtedy zadzwonić na numer alarmowy 112, informując dyżurującego operatora o zaistniałym problemie, podając dokładną lokalizację zdarzenia i krótki opis. Służby podejmują wówczas właściwe działania. 

Zachęcamy do wysłuchania naszej rozmowy z Cecylią Malik. Temat RZEKA!

Źródło: wody.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.