Wpływ pandemii na produkcję odpadów

Około 481 osób z 178 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii wzięło udział w badaniu The Everyday Plastic Survey: Lockdown Edition. Przez tydzień rejestrowali oni ilość wytwarzanych przez siebie odpadów plastikowych. Jakie wnioski możemy wyciągnąć analizując wyniki?

Tydzień pod lupą

Wyniki pokazują, że liczba odpadów z tworzyw sztucznych w czasie lockdown znacznie się zwiększyła. Wszystkie osoby biorące udział w badaniu zebrały łącznie prawie 23 tysięcy sztuk śmieci. Najwyższa ilość zebrana przez jeden dom to 734 sztuki odpadów, najmniejsza 17. Przeciętnie każde gospodarstwo domowe zużyło w ciągu tygodnia 128 sztuk plastiku. 68% stanowiły opakowania po owocach, warzywach, przekąskach, mięsie i rybach, ale też chusteczki nawilżane. Tylko niewielka część z nich nadawała się do recyklingu. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Część większego projektu 

Badanie stanowiło część projektu, który Daniel Webb zapoczątkował w 2018 roku. Webb zaczął od siebie – w 2016 roku przeprowadził eksperyment i przez rok przechowywał wszystkie odpady z tworzyw sztucznych, które wyprodukował. Liczba zebranych śmieci była przerażająca. Łącznie zgromadził 22 worki wypełnione plastikiem. Wszystko policzył, sfotografował, a wnioskami postanowił podzielić się z innymi. Założył blog Everday Plastic, gdzie udokumentował swoje zbiory. Został też współautorem gigantycznego muralu, w którym wykorzystał zebrane odpady. 

The Everyday Plastic Survey: Lockdown Edition – wyniki badania, źródło: www.everydayplastic.org/lockdown-1

Wnioski z badania

Swoim badaniem The Everyday Plastic Survey: Lockdown Edition Webb chciał uświadomić skalę globalnego problemu z plastikiem i pobudzić wszystkich do odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Według niego tylko 5% zebranych odpadów z tworzyw sztucznych, które zostały sklasyfikowane jako nadające się do recyklingu, faktycznie by do niego trafiło. Z jego analizy wynika, że w czasie pierwszych dni lockdown brakowało niektórych produktów i wybór tych bez sztucznych opakowań był utrudniony. 

Źródło: news.sky.com