Wylesianie Amazonii przyspiesza

Brazylijski Instytut Badania Przestrzeni, przeprowadził statystyki dotyczące deforestacji. Wynika z nich, że w ciągu roku lasy amazońskie utraciły aż 10.100 kilometrów kwadratowych swojej powierzchni. W porównaniu z 2018 rokiem, w 2019 wylesianie było większe o 83,9%.

Eksperci, korzystając ze zdjęć satelitarnych, alarmują, że w ciągu 11 miesięcy 2019 roku – czyli od początku rządów Jaira Bolsonaro – puszcza amazońska zmniejszyła się o 8974 kilometry kwadratowe. Dla porównania od stycznia do listopada 2018 roku było to 4878 kilometrów kwadratowych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Niechlubny rekord padł w listopadzie tego roku – w tym jednym miesiącu wycięto obszar 563 kilometrów kwadratowych, co jest największą liczbą dla listopada od czterech lat. Wykarczowano przestrzeń o 104% większa, niż przed rokiem.

Według innego systemu zbierania danych PRODES, lasy amazońskie straciły przez rok, od sierpnia 2017 do lipca 2018 roku 7033 kilometry kwadratowe swojego obszaru. Natomiast od sierpnia 2018 do tego roku aż 10.100 kilometrów kwadratowych. Oznacza to wzrost ubytku o 43%.

Jair Bolsonaro, zapowiedział wzmożenie eksploatacji zasobów naturalnych Amazonii. Tereny, które pozyskane zostaną w wyniku dalszej wycinki puszczy, mają być wykorzystywane do hodowli zwierząt oraz eksploatacje bogactw mineralnych.