Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wyzwania związane z ESG – rekomendacje ekspertów III Kongresu ESG – Europa

Wyzwania związane z ESG – rekomendacje ekspertów III Kongresu ESG – Europa

31 stycznia 2024 roku w Warszawie odbył się III Kongres ESG. To platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju. Jakie rekomendacje dotyczące wyzwań związanych z ESG wypracowali eksperci?

Reklama

Otwarcie wielkiego Kongresu

Otwarcie III Kongresu rozpoczęło się od przemówienia organizatorów, partnerów honorowych i wystąpienia gościa specjalnego, prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odczytania listu Marka Sawickiego, przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. 

RPO wyliczył szereg pojawiających się wyzwań, związanych m.in. z kwestiami uchodźców wojennych i klimatycznych, ageizmu czy osób z niepełnosprawnościami. Zaznaczył, że nie wolno choćby pośrednio wspierać reżimów, które rażąco gwałcą prawa człowieka. “Są pewne wartości uniwersalne, które powinny przeważać nad oczywistym dla biznesu dążeniem do maksymalizowania zysków”, powiedział.

– Nawet najdoskonalszy raport ESG – zgodny od strony formalnej z wytycznymi i standardami – powinien być jednocześnie odzwierciedleniem rzeczywistości, powinien być wyrazem realnej troski o poszanowanie praw człowieka, a nie tylko zbiorem górnolotnych deklaracji – podkreślił w swym wystąpieniu prof. Marcin Wiącek. 

Z kolei poseł Marek Sawicki w swym liście odniósł się m.in. do kwestii zielonej energii.

– Świat stoi przed wieloma wyzwaniami, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych, dlatego konieczne jest wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju, dbałość o bioróżnorodność, promowanie pozyskiwania zielonej energii i konsekwentne dążenie do osiągnięcia globalnego celu zeroemisyjnego – powiedział.

Wyzwania stojące przed ESG 

W panelu inauguracyjnym styczniowego kongresu dotyczącego wyzwań ESG wzięli udział eksperci:

 • dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz. Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Bezpieczeństwa Żywności
 • Prof. Piotr H. Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu, Ekspert WHO
 • Przemysław Kulik, Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR, Lidl Polska
 • Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG, Grupa Żabka
 • Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia, Adamed Pharma S.A.
 • Filip Osadczuk, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG, PGE Polska Grupa Energetyczna

Jakie wyzwania diagnozują eksperci? Przemysław Kulik zwrócił uwagę na to, że seria kryzysów obudziła społeczeństwa z letargu dobrobytu i uświadomiła, że nie tylko komponent „E” ale również związany z szeroko pojętym bezpieczeństwem komponent „S” ma ogromną wagę. Zagrożenia ESG upatruje on w oderwaniu od realnych wyzwań.

– To co grozi ESG, to oderwanie od realnych wyzwań. ESG nie może skończyć tylko w debatach i w świecie korporacji – powiedział ekspert.

Z jego rozmów ze średnimi i małymi przedsiębiorcami wynika, że często są oni przerażeni ESG i rzadziej dostrzegają w nim szansę na rozwój biznesu. Jest więc wielkim wyzwaniem jak przełożyć ESG na praktykę gospodarczą i społeczną. Dyrektor Kulik, powołując się na przykład Stanów Zjednoczonych, przestrzegł też przed polityzacją ESG, co według niego powoduje, że temat ten traci pozytywny impuls.

MJJ20240131 ESG Fot.MaciekJazwiecki MJ3 2030 1
Fot.: III Kongres ESG

Z kolei Filip Osadczuk z PGE podkreślił jak ważne jest dbanie o sprawiedliwą transformację energetyczną, czyli taką, która nie odbywa się kosztem społeczeństwa. Zadeklarował również, że dla Polskiej Grupy Energetycznej wszystkie składowe ESG są równie ważne, a kwestie środowiskowe ściśle łączą się ze społecznymi. Chodzi tylko o wyważanie proporcji. 

– Transformacja energetyczna jest idealnym przykładem jak E i S ze sobą współgrają. Przerysowując zdecydowanie – gdybyśmy wyłączyli natychmiast wszystkie elektrownie i ciepłownie węglowe, to nasi klienci nie mieliby prądu i energii cieplnej. Czyli stanęlibyśmy w obliczu wielkiego kryzysu społecznego –powiedział.

Pełną wypowiedź eksperta można odsłuchać tu:

ESG to przede wszystkim zmiana sposobu myślenia

Uczestnicy debaty z dużym zainteresowaniem poznali wyniki styczniowego Raportu z Badania dla Instytutu ESG / III Kongresu ESG – Europa, przygotowanego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, o którym pisaliśmy również tutaj: Rośnie świadomość zrównoważonego rozwoju wśród polskich konsumentów [BADANIA].

Raport dotyczył stosunku Polaków do zrównoważonego rozwoju i ESG. Wynika z niego między innymi, że Polacy mają jasną opinię o wyzwaniach z którymi musi mierzyć się współczesny świat. Trzy pierwsze miejsca zajęły: wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka (31% wskazań), marnotrawstwo żywności (19%) oraz bieda i nierówności społeczne (18%).

– Wszyscy mówimy o obowiązku raportowania, lecz ESG jest przede wszystkim zmianą sposobu myślenia o działalności firmy, o odpowiedzialności – podkreśliła Katarzyna Dubno, dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia, Adamed Pharma S.A. 

Ekspertka stwierdziła, że w branży farmaceutycznej odpowiedzialność od wielu lat wpisuje się w największym stopniu w komponent „S”. “Kluczem jest odpowiedzialność za dostępność leków”, powiedziała.

Główne rekomendacje liderów zrównoważonego rozwoju

Na podstawie debat i wypowiedzi ekspertów można ocenić, że ich główne rekomendacje brzmią następująco:

 • ESG musi odpowiadać na realne wyzwania
 • Komponent „S” należy traktować szerzej niż do tej pory
 • Łańcuch dostaw powinien łączyć się z łańcuchem wartości
 • Współpraca firm przy niektórych projektach ESG może zwiększać efektywność działań,
 • Szacunek do takiej wartości jak uczciwość jest warunkiem skuteczności działań ESG,
 • Komponent „S” jest najistotniejszym elementem z triady ESG,
 • Walka o komponent „E” nie może odbywać się kosztem komponentu „S”,
 • Fundamentem wszystkich komponentów ESG jest inkluzywność,
 • Zrównoważony rozwój jest możliwy poprzez zrównoważone relacje międzyludzkie,
 • ESG to metoda strategicznego zarządzania organizacją i dzielenia się wartościami,
 • ESG to przede wszystkim zmiana sposobu myślenia.

Źródło tekstu i zdjęć: informacja prasowa Fundacji XBW

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.