Wzrasta poziom inwestycji w europejski sektor wiatrowy

Według najnowszego raportu europejskiego stowarzyszenia branży wiatrowej WindEurope Financing and Investment Trends (2017) na kontynencie europejskim zainwestowano z energetykę wiatrową 51,2 miliarda euro. 22,3 miliarda euro przeznaczono na budowę nowych farm wiatrowych, reszta koszyka objęła refinansowanie istniejących już farm, przejmowanie projektów i spółek zaangażowanych w sektorze energetykę wiatrową. W porównaniu do 2016 roku inwestycje w wiatraki wzrosły w Europie o dziewięć procent.

Poziom inwestycji w nowe elektrownie wiatrowe w Europie zmniejszył się o sześć miliardów euro – w 2016 roku przeznaczono na ten około dwudziestu siedmiu miliardów euro. Jednakże – jak zaznacza WindEurope – inwestycje w 2017 roku obejmowały większą moc wiatraków. W tym roku zainstalowano 11,5 GW mocy w porównaniu do 10,3 GW z 2016 roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Z 51,2 miliarda euro energia wiatrowa stanowiła połowę wszystkich inwestycji w sektorze energetycznym w 2017 roku. Zapewnia ona więcej mocy za mniej pieniędzy. Jest to w dużej mierze spowodowane większą konkurencją na aukcjach OZE oraz postępem technologicznym, który prowadzi do redukcji kosztów w łańcuchu dostaw” – wyjaśnił przedstawiciel WindEurope, Pierre Tardieu.

WindEurope wskazuje na ważność dojrzałości sektora energetyki wiatrowej oraz zwiększonej konkurencji aukcyjnej. Producenci nadal realizują projekty poprzez finalne decyzje inwestycyjne (Final Investment Decision, FID). Jednak refinansowanie oraz sprzedaż udziałów mniejszościowych w projektach następują znacznie wcześniej. Coraz więcej inwestorów rozpoczyna projekty jako partnerzy kapitałowi. W 2017 roku funkcjonowało osiemdziesięciu dwóch kredytodawców, w tym wielostronne instytucje finansowe, agencje kredytów eksportowych oraz banki komercyjne w Europie i Azji. Zielone obligacje w sektorze wiatraków pojawiają się raczej jako alternatywne źródła finansowania, jednak sam instrument staje się popularniejszy w całym sektorze OZE.

Europa przoduje w inwestycjach w morską energetykę wiatrową. Obecnie jedenaście morskich elektrowni wiatrowych pozostaje w budowie. Wraz z ich dołączeniem do sieci elektroenergetycznej Europa zyska około 2,9 GW nowych mocy. Suma nowych inwestycji w morską energetykę wiatrową do 2020 roku da w Europie około 25 GW. Wskaźniki są bardzo optymistyczne, ale trzeba zauważyć, że morska infrastruktura wiatrowa jest silnie skoncentrowana w Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii oraz Holandii.

Źródło: WindEurope, Europawire