Zaakceptowano projekt uchwały dotyczący Krakowskiego Klastra Energii

Radni Krakowa podjęli decyzję o utworzeniu Krakowskiego Klastra Energii. Na przykładzie innych mniejszych gmin,w których klastry już funkcjonują i po ich dokładnej analizie, zostaną podjęte odpowiednie kroki. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy prezydent Krakowa musi przedstawić analizę prawną, ekonomiczną i organizacyjną utworzenia krakowskiego klastra.

Na środowej (28.03) Radzie Miasta Kraków został przegłosowany projekt Krakowskiego Klastra Energii zaproponowany przez klub “Kraków dla Mieszkańców”. Projekt zobowiązuje prezydenta do przedstawienia w ciągu sześciu miesięcy analizy prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej inwestycji. Do tej pory klastry były tworzone w mniejszych gminach i dopiero po przedstawieniu wyników analiz przeprowadzonych na podstawie już istniejących zapadnie decyzja, jakie rozwiązania będą ostatecznie przyjęte.

Fotowoltaika od Columbus Energy

To świetna decyzja. Tym bardziej, że nasze miasto ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Badania dowodzą na przykład, że dzięki fotowoltaice niektóre z krakowskich dzielnic mogłyby całkowicie uniezależnić się energetycznie. Pozwoli to na uniezależnienie się od cen dostawcy prądu, niskie ceny i ochronę środowiska – komentuje podjęcie uchwały Łukasz Gibała, radny miejski i lider klubu “Kraków dla Mieszkańców”.

Tworzenie klastrów umożliwiła uchwała o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku. Od momentu wejścia w życie ustawy o OZE w Polsce powstało ich kilkadziesiąt. Jeden z klastrów znajduje się niedaleko Krakowa pod nazwą “Północna Korona Krakowa”. Dzięki klastrom gminy produkują energię na własne potrzeby. Ponadto ustawa o OZE zobowiązuje zakład energetyczny do podpisania umowy z danym klastrem.

Czym jest klaster energii? To porozumienie cywilnoprawne między różnymi jednostkami, osobami cywilnymi, prawnymi, które mają na celu koordynowanie produkcji i odbioru różnych różnych rodzajów energii. Taki klaster musi mieć swojego reprezentanta, którym może być w tym przypadku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej lub Zarząd Inwestycji Miejskiej.

– Dostrzegamy potrzebę rozwoju energetyki rozproszonej za pomocą klastrów energii. Od 2017 r. Kraków prowadzi rozmowy w tej sprawie ze środowiskiem naukowym z Akademii Górniczo-Hutniczej – mówi Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.