Zaakceptowano projekt uchwały dotyczący Krakowskiego Klastra Energii

Radni Krakowa podjęli decyzję o utworzeniu Krakowskiego Klastra Energii. Na przykładzie innych mniejszych gmin,w których klastry już funkcjonują i po ich dokładnej analizie, zostaną podjęte odpowiednie kroki. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy prezydent Krakowa musi przedstawić analizę prawną, ekonomiczną i organizacyjną utworzenia krakowskiego klastra.

Na środowej (28.03) Radzie Miasta Kraków został przegłosowany projekt Krakowskiego Klastra Energii zaproponowany przez klub “Kraków dla Mieszkańców”. Projekt zobowiązuje prezydenta do przedstawienia w ciągu sześciu miesięcy analizy prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej inwestycji. Do tej pory klastry były tworzone w mniejszych gminach i dopiero po przedstawieniu wyników analiz przeprowadzonych na podstawie już istniejących zapadnie decyzja, jakie rozwiązania będą ostatecznie przyjęte.

To świetna decyzja. Tym bardziej, że nasze miasto ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Badania dowodzą na przykład, że dzięki fotowoltaice niektóre z krakowskich dzielnic mogłyby całkowicie uniezależnić się energetycznie. Pozwoli to na uniezależnienie się od cen dostawcy prądu, niskie ceny i ochronę środowiska – komentuje podjęcie uchwały Łukasz Gibała, radny miejski i lider klubu “Kraków dla Mieszkańców”.

Tworzenie klastrów umożliwiła uchwała o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku. Od momentu wejścia w życie ustawy o OZE w Polsce powstało ich kilkadziesiąt. Jeden z klastrów znajduje się niedaleko Krakowa pod nazwą “Północna Korona Krakowa”. Dzięki klastrom gminy produkują energię na własne potrzeby. Ponadto ustawa o OZE zobowiązuje zakład energetyczny do podpisania umowy z danym klastrem.

Czym jest klaster energii? To porozumienie cywilnoprawne między różnymi jednostkami, osobami cywilnymi, prawnymi, które mają na celu koordynowanie produkcji i odbioru różnych różnych rodzajów energii. Taki klaster musi mieć swojego reprezentanta, którym może być w tym przypadku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej lub Zarząd Inwestycji Miejskiej.

– Dostrzegamy potrzebę rozwoju energetyki rozproszonej za pomocą klastrów energii. Od 2017 r. Kraków prowadzi rozmowy w tej sprawie ze środowiskiem naukowym z Akademii Górniczo-Hutniczej – mówi Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.