Zatrzymano ponad 400 ton odpadów i 31 ton fluorowanych gazów cieplarnianych w ciągu miesiąca

Zatrzymano ponad 400 ton odpadów i 31 ton fluorowanych gazów cieplarnianych w ciągu miesiąca

Od 14 września do 11 października 2020 roku w ramach międzynarodowej akcji DEMETER VI,  polskiej Krajowej Administracji Skarbowej i innym zagranicznym służbom udało się zatrzymać 410 ton odpadów i 31 ton fluorowanych gazów cieplarnianych.

Demeter nie tylko boginią urodzaju

Adekwatną nazwę przypisano projektowi KASu we współpracy z innymi krajami. W ramach DEMETER VI- ogólnoświatowej operacji celnej organizowanej przez WCO (Światową Organizację Ceł) zatrzymano znaczącą ilość szkodliwych odpadów. DEMETER VI skupia się na kontrolach przemieszczania odpadów między granicami, kontrolując przede wszystkim śmieci natury medycznej, substancję niekorzystnie wpływające na warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane.

 Krajowa Administracja Skarbowa z innymi służbami zatrzymała ok. 410 ton odpadów oraz ponad 31 ton fluorowanych gazów cieplarnianych. KAS była jedną z 73 administracji celnych, które uczestniczyły w tej ogólnoświatowej operacji – poinformowała rzeczniczka KAS Anita Wielanek.

Polska w czołówce skutecznych działań

Z raportu WCO wynika, że polskie działania były skuteczne- nasz kraj znalazł się w czołówce 5 państw, gdzie dokonano największej ilości zatrzymań odpadów (wśród nich znalazła się Belgia, Kanada, Chiny i Dania). Jeśli chodzi o przechwyt substancji niekorzystnie wpływających na warstwę ozonową, (zgodnie z kwalifikacją Protokołu Montrealskiego) najwięcej udało się przechwycić Bułgarii, Chorwacji, Danii oraz polskim służbom. Odpady zatrzymano w 28 przypadkach, a w czterech fluorowane gazy cieplarniane, co dało 31 ton.

Bilans zatrzymań

Ogólnoświatowe kontrole pozwoliły zainterweniować 131 razy (32 zatrzymania dokonały się w Polsce).

Skonfiskowano:

  • 99 tys. ton odpadów
  • 78 tys. szt. Odpadów nieważonych
  • 42 tony substancji wpływających na warstwę ozonową

Procentowo, zatrzymane towary stanowiły:

-w 92% odpady metalowe

-w 7% tworzywa sztuczne

-w 1% odpady elektryczne i elektroniczne, odpady produkcyjne, przemysłu odzieżowego, odpady komunalne, zużyte opony, panele słoneczne, odpady papierowe, tekstylne, mieszane odpady drzewne.

Działania koordynował Departament Ceł w Ministerstwie Finansów, komunikując się z resztą państw przez Krajowy Punkt Kontaktowy Demeter. Operacje wspierała Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Ochrony Środowiska i Inspekcja Transportu Drogowego.

Źrodło: portalkomunalny.pl