Zmiany klimatyczne zmieniły wielkie połacie Alaski przez ostatnie 30 lat

Zmiany klimatyczne mają nieproporcjonalnie duży wpływ na tereny arktyczne. Zwiększające się na skutek spalania paliw kopalnych średnie temperatury zmieniają tereny, takie jak Alaska. W nowych studium, opublikowanym w „Global Change Biology”, naukowcy przeanalizowali zmiany w tym regionie i doszli do wniosku, że zmiany klimatu spowodowały znaczne przeobrażenie krajobrazu na powierzchni ponad 17 tysięcy hektarów – to 13% całej powierzchni Alaski. Wszystko to w zaledwie ostatnie 30 lat.

Map of Alaska detailing areas impacted by climate change

Zmiany na Alasce są ogromne. Ekologia badanych terenów istotnie zmieniła się w ostatnich trzech dekadach. Na przykład niektóre tereny są zieleńsze i wilgotniejsze, a z kolei inne wyschły na skutek cofania się lodowców.

Na Alasce szaleje coraz więcej pożarów, a linia drzew przesunęła się bardziej na północ w kierunku ocieplającej się Arktyki.

W celu zbadania zmian na Alasce amerykańscy naukowcy wykorzystali dane satelitarne, które pozwoliły im na ocenę zmian na terenie tego stanu. Przebadano w ten sposób prawie 140 tysięcy hektarów lądu. W okolicach, gdzie dominowała tundra, robi się zieleniej, a drzewa rosną coraz bardziej na północy. Z drugiej strony wewnętrzne lasy wysychają na skutek odcięcia wody po wycofaniu się lądolodu. Wszystko to uzupełniają liczne pożary.

Zmiany klimatyczne spowodowały także istotne zmiany w ciekach wodnych. Powstają zalewiska w terenach dotychczasowo suchych, a erozja brzegów istotnie przyspieszyła.

Źródło: Earther