Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zwiększenie procentowego udziału OZE w bilansie energetycznym. Powód? Pandemia

fotowoltaika

Zwiększenie procentowego udziału OZE w bilansie energetycznym. Powód? Pandemia

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący dwóch pierwszych kwartałów 2020 roku. Wynika z niego, że popyt na energię elektryczną znacznie się obniżył, a w miksie energetycznym państw członkowskich coraz bardziej wzrasta udział energii otrzymywanej z OZE.

B1
Reklama

Cała Europa chętniej korzysta z OZE. Również Polska

Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych widać w całej Unii Europejskiej. Również na polskim rynku energetycznym utrzymuje się podobny trend. Wg danych PSE w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. krajowe zużycie spadło o 3,91% r/r do 120,87 TWh, rosła natomiast produkcja energii z paneli fotowoltaicznych. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 0,29% r/r do 12,44 TWh we wrześniu. W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. odnotowano spadek produkcji o 6,55% r/r do 110,59 TWh. We wrześniu 2020 r. procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej elektrowni zawodowych na węglu kamiennym wyniósł 48,77%, co oznacza spadek w stosunku do września roku ubiegłego, kiedy to kształtował się on na poziomie 52,04%. Spadki w udziale odnotowały również elektrownie na węgiel brunatny czy elektrownie wiatrowe. Swój udział w miksie energetycznym zwiększyły natomiast elektrownie gazowe, wodne i inne źródła odnawialne, pod którym to pojęciem kryją się głównie producenci energii z paneli fotowoltaicznych. W tym ostatnim przypadku udział zwiększył się z 0,24% we wrześniu 2019 r. do 2,06% we wrześniu 2020 r. Wraca zatem temat  poprawy stabilności systemu elektroenergetycznego.

Reklama

Poprawa stabilności OZE gwarancją szerszego zasięgu

Jednym z celów UE jest redukcja emisji CO2, co może w znacznej mierze umożliwić zwiększenie energii pozyskiwanej z OZE. Proces ten niesie za sobą jednak pewne problemy. Przede wszystkim stabilność systemu przepływu energii. Energie słoneczne i wiatrowe są uzależnione w znacznej mierze od warunków zewnętrznych – słońca, wiatru, odpowiedniej pogody. Drugim problemem jest wydajne i tanie magazynowanie energii w przypadku, gdy korzystne okoliczności umożliwią zwiększoną produkcję. 

Z tych przyczyn całkowite przejście na OZE jako źródło energii nie jest jeszcze możliwe. Postanowiono więc przyjrzeć się temu, jak uczynić energię elektryczną mniej uciążliwą dla środowiska. Aby kontrolować nadmierną produkcję i jej marnowanie w raporcie zaproponowano narzędzie, które nazwano Demand Side Response, czyli tzw. redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną na żądanie. 

Polega ona na tym, że odbiorca energii może dobrowolnie i czasowo obniżyć zużycie energii elektrycznej, a w zamian otrzyma wynagrodzenie. Dużą korzyść w takim rozwiązaniu będzie można zauważyć, gdy skuszą się na nie duże przedsiębiorstwa i wielkie firmy, produkujące masę zbędnej energii. Ponadto redukcja zbędnej energii pozwoli zachować rezerwy do miejsc, gdzie może jej zabraknąć, a przez to zostanie zachowane bezpieczeństwo i pewność otrzymania energii.

Coraz większy udział OZE w miksie energetycznym pokazuje, jak istotną rolę odgrywa rozwój programów Demand Side Response stabilizujących system elektroenergetyczny. Aby zachęcić odbiorców energii do udziału w programach DSR, rynek mocy oferuje istotne zachęty finansowe dla tych, którzy zgłoszą swoją gotowość do redukcji poboru energii przy krytycznym poziomie rezerw mocy. Wynoszą one nawet 200 000 złotych rocznie za 1 MW – przekonuje Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający agregatora DSR, firmy Enel X.

DSR nie tylko w Europie

Takie rozwiązanie jest już znane i szeroko stosowane w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko podnosi bezpieczeństwo systemu energetycznego, ale wspiera również wykorzystanie innych źródeł energii, bardziej ekologicznych i przyjaznych dla środowiska. Opcja dodatkowego wynagrodzenia sprawia, że przedsiębiorcy chętnie z niej korzystają. Demand Side Response to system, który może wnieść korzystne rozwiązania wobec kryzysu klimatycznego. 

DSR jest skierowany dla przedsiębiorstw z każdej branży – od chemicznej, po żywnościową, przez hotele i przedsiębiorstwa turystyczne. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.