14 europejskich państw deklaruje odejście od węgla. Dołączyła Austria i Szwecja

Szwecja zamknęła zakład energetyczny w Hjorthagen i deklaruje odejście od węgla do 2040 roku. Austria chce być neutralna klimatycznie do 2030 roku. 30 proc. zapotrzebowania energetycznego tego kraju pokrywają źródła odnawialne. 

Szwecja zamknęła zakład energetyczny w Hjorthagen, w Sztokholmie podjęto wcześniej decyzję o zamknięciu elektrowni KVV6. Szwecja do 2040 roku ma odejść od węgla. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Nadal pracujemy nad rozwiązaniami, które będą neutralne dla naszego klimatu. Naukowcy są zgodni: nie tylko musimy zredukować emisję do zera, lecz także opracować techniki, które pozwolą znacznie obniżyć poziom dwutlenku węgla w atmosferze – cytuje dyrektora generalnego zakładu energetycznego w Hjorthagen portal k-mag.pl.

Już 14 europejskich państw zadeklarowało odejście od węgla. Swoje dążenia w tym kierunku chce przyspieszyć też Austria, która wyznaczyła 2030 rok na moment osiągnięcia neutralności klimatycznej. W Austrii już teraz 30 proc. potrzeb energetycznych zapewniają źródła odnawialne, budowane są też elektrownie wodne. Koncern Verbund i firma Exergi AB zrezygnowały z węgla.

Zamknięcie ostatniej elektrowni węglowej jest historycznym krokiem. Wreszcie wychodzimy z ery węgla i zbliżamy się do całkowitego wycofania się z używania paliw kopalnych – powiedział minister ochrony klimatu Leonore Gewessler.

Pierwszym państwem, które podjęło decyzję o pełnym odejściu od węgla była w roku 2016 Belgia. Jej śladem podążyło już 13 innych państw. Francja, Irlandia, Wielka Brytania, Słowacja i Włochy zadeklarowały, że te działania wdroży do 2025 r.

Źródło: k-mag.pl