Jedna trzecia energii z OZE w Polsce nie wcześniej, niż przed 2026 rokiem. Elektrownia jądrowa ponad dekadę później

Osiągnięcie przez Polskę 30 proc. udziału energii odnawialnej jest najbardziej prawdopodobne do realizacji w okresie od 2026 do 2035 roku – twierdzą autorzy raportu „Foresight Polska 2035. Eksperci o przyszłości”. Analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przewidują też, że polska elektrownia jądrowa rozpocznie pracę najwcześniej dopiero po 2039 roku.

Eksperci, w ramach badanych w raporcie tez, pochylili się między innymi nad założeniem dotyczącym 30 – procentowego udziału OZE w źródłach energii. Większość z nich uznała, że nastąpi to nie wcześniej, niż w okresie między rokiem 2026 a 2035. Wszyscy byli zgodni co do tego, że taki udział, prędzej czy później, uda się w Polsce wypracować.

„Spadające koszty energii ze źródeł odnawialnych, rozwój energetyki prosumenckiej i plany budowy farm wiatrowych na Bałtyku sprawiają, że realizacja tej tezy wydaje się wysoce prawdopodobna. Sprzyjać temu będzie też wyłączanie z użytkowania bloków węglowych. To wszystko może spowodować wzrost udziału OZE, nawet do 40 proc. w 2035 r.”dowiadujemy się z komentarza jednego z ekspertów.  „Ceny OZE spadają, ceny alternatyw idą do góry i można spodziewać się zaostrzenia polityki klimatycznej UE. Poza tym 30 proc. to bardzo mało” dodaje inny.

Zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo realizacji widzieli specjaliści dla założenia, że w Polsce rozpocznie działanie elektrownia jądrowa.

„Wybudowania elektrowni jądrowej można się spodziewać w opinii połowy ekspertów nie wcześniej niż 2039 r, a według 25% ekspertów nie wcześniej niż w 2042 r. (kwartyl trzeci)” dowiadujemy się z raportu.

Za czynnik, który najmocniej będzie sprzyjał realizacji tezy dotyczącej elektrowni jądrowej eksperci uznali nakłady publiczne na ten obszar. Barierą ma być jednak cena.

„Za największą barierę realizacji tezy: W Polsce będzie działać elektrownia jądrowa, eksperci uznali wysokie koszty wdrożeń technologii innowacyjnych (93). Znaczące bariery stanowią w ich opinii również: niestabilność polityczna i struktur władzy (84) oraz niska świadomość ekologiczna społeczeństwa (75). Dość ważną barierą jest też niski poziom nakładów państwa na B+R (65)”czytamy w publikacji.

Źródło: pie.net.pl