176 GW nowych mocy z OZE na świecie – najnowsze statystyki od IRENA

Pod koniec 2019 roku na świecie łączna moc podłączonych do sieci energetycznych instalacji fotowoltaicznych osiągnęła poziom 580,1 GW mocy. Dodatkowe 3,4 GW jest niepodłączone –  podaje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA). Całkowita moc z OZE przekracza 2,5638 TW mocy, na którą się składa również 1,3109 TW z hydroelektrowni oraz 622,7 GW wiatru. Pozostała moc pochodzi z biomasy i geotermii. 

Najwięcej mocy przyłączonych jest w Azji. Przy 330,1 GW mocy zainstalowanej czystej energii, 205,7 GW należy do Chin. Za nią jest Japonia z 61,8 GW, a jeszcze dalej Indie – 34,8 GW. Co więcej, sam kontynent odpowiadał za 54 proc. odnotowanego wzrostu. Łączna moc instalacji – mikro, małych elektrowni, farm OZE w Europie osiągnęła poziom 138,2 GW, w Ameryce Północnej 68,2 GW (USA – 60,5 GW, w Meksyku – 4,8 GW oraz 3,3 w Kanadzie), zaś w Ameryce Południowej (włącznie ze Środkową) 8,56 GW. Pod koniec 2019 roku w Afryce moc z OZE osiągnęła poziom  6,36 GW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

IRENA rozbija dane na kontynenty i uwzględnia odrębne regiony – moc przyłączonych OZE na Bliskim Wschodzie wyniosła 5,14 GW, a na Oceanii 16,23 GW (15,9 GW należy do samej Australii). W tych regionach nastąpił też największy przyrost mocy. Łączna moc energii odnawialnej w regionie euroazjatyckim do końca grudnia 2019 roku wyniosła 7,14 GW.

Przez cały 2019 rok, według statystyk IRENA, przybyło w sumie 176 GW nowych mocy z OZE. Odpowiadają one nawet za 72% tych mocy, o które powiększono światowe aktywa energetyczne. Największy wzrost uzyskała fotowoltaika – aż 98 GW nowych mocy dzięki modułom. Co prawda w roku wcześniejszym ilość nowych mocy była większa. Różnica jednak jest relatywnie niewielka – 3 GW. 

Energia odnawialna jest opłacalnym źródłem nowych mocy, która oddala rynki energii i konsumentów od niestabilności, wspiera stabilność gospodarczą i stymuluje zrównoważony wzrostkomentuje dyrektor generalny IRENA Francesco La Camera. Biorąc pod uwagę, że nowo dodane OZE zapewniły większość nowych mocy w ubiegłym roku, jasne jest, że wiele krajów i regionów dostrzega stopień, w jakim transformacja energetyczna może przynieść pozytywne wyniki.

Źródła: pv-magazine.com, irena.org