20 proc. miejskiego ogrzewania z solarów w austriackim Graz

Austria należy do liderów na światowym rynku kolektorów słonecznych. Jedno z największych austriackich miast w swoim systemie miejskiego ogrzewania postanowiło zwiększyć udział ciepła z kolektorów słonecznych do 20 proc.

Spółka Energie Steiermark, która dostarcza ciepło dla mieszkańców Grazu przyjęła, że udział energii z kolektorów słonecznych w cieple sprzedawanym mieszkańcom podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej wzrośnie do 20 proc.  Aby to osiągnąć, wraz z firmą S.O.L.I.D. planuje utworzyć instalacje kolektorów słonecznych o mocy 500 MWt. Projekt ma uwzględniać również magazynowanie części produkowanego przez nie ciepła.

Planowana instalacja ma częściowo zastąpić energię z miejskiej gazowej ciepłowni, która zostanie zamknięta do końca tej dekady. Obecnie ciepłownia w pobliskim Mellach zaspokaja około 80 proc. zapotrzebowania na miejskie ciepło dostarczane do Grazu. Jeszcze dwa lata temu ciepło z miejskiej sieci pokrywało około 40 proc. zapotrzebowania zamieszkałego przez ponad 276 tys. osób austriackiego miasta. Ten udział ma się zwiększyć do 46 proc. w roku 2020, a do roku 2030 – do 56 proc.

Austria należy do czołówki krajów, które rozwijają technologię dużych, przemysłowych instalacji kolektorów słonecznych. Ich całkowita powierzchnia pod koniec zeszłego roku wynosiła niemal  500 tys. m2, natomiast łączna moc stanowiła 2,95 GWt. Jedna z większych instalacji kolektorów słonecznych w Grazu należy do miejskiej spółki oczyszczania AEAVG i zajmuje powierzchnię 7 400 m2. Austria jest europejskim liderem jeśli chodzi o moc zainstalowanych solarów przypadającą na jednego mieszkańca – aż 345,6 kWt. Dla porównania, w Niemczech jest to 149,9 kWt na mieszkańca, a w Polsce jedynie 31,8 kWt.