Niewykorzystany potencjał biogazu w Polsce

Potencjał biogazu jest w Polsce niedoceniany i nie w pełni wykorzystany. Problem ten poruszony zostanie na piątych Międzynarodowych Targach RENEXPO® Poland podczas IV Forum Biogazu. Wydarzenie to odbędzie się w Warszawie pod koniec września. Eksperci mają wówczas dyskutować m.in. nad wpływem ustawy o OZE na pobudzenie rynku i powstawanie nowych biogazowni.

Biogaz może być wytwarzany wszędzie tam, gdzie duże ilości biomasy lub stały dopływ związków organicznych mogą stanowić w warunkach beztlenowych pożywkę dla bakterii metanowych. W praktyce oznacza to tyle, że darmowym agregatem energii mogą być m.in. oczyszczalnie ścieków, wysypiska odpadów komunalnych czy odpowiednio ukierunkowane gospodarstwa rolno-przemysłowe. Kogeneracja, czyli równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, oparta na biogazie jest wyjątkowo opłacalna w przypadku dostępu do któregoś z tych odnawialnych źródeł energii.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym gwarantuje poprawę sprawności energetycznej oraz prowadzi do znacznie mniejszego zużycia paliwa w procesach rozdzielonych. Zastosowanie biogazu do produkcji elektryczności i ciepła na sprzedaż może stanowić cenne źródło dochodu dla wielu przedsiębiorstw.

Moc zainstalowanych biogazowni wzrasta corocznie, obecnie wynosi ona 190 MW. Jest to jednak niewielka wartość w porównaniu z mocą zainstalowaną elektrowni wiatrowych oraz tych opalanych biomasą. Ustawa o OZE, która ma wejść w życie od przyszłego roku, może okazać się sprzyjająca dla rozwoju elektrowni na biogaz. Czy dostępne technologie spełnią oczekiwania producentów? Kolejnym ważnym pytaniem jest, czy klienci zaakceptują ceny i jakość dystrybuowanej energii? Na te oraz inne problematyczne kwestie eksperci udzielą odpowiedzi podczas IV Forum Biogazu już 23 września br. w Warszawie. Podczas wydarzenia praktycy branży z Polski i z zagranicy podzielą się doświadczeniem z zakresu zarządzenia małymi biogazowniami, a także przedstawią możliwości pozyskania dodatkowych źródeł dochodów dla instalacji. Ponadto w trakcie Forum omówione zostaną nowe zasady wsparcia biogazowni po wejściu w życie ustawy o OZE oraz perspektywy rozwoju branży do 2020 r. przy wsparciu projektów ze środków unijnych. Najnowsze osiągnięcia technologiczne zaprezentują m.in. Herding Polska, RAV-TECH, NETZSCH Pumpen & Systeme i MWB Power. Eksperci z tych firm doradzą najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie dopasowania technologii do indywidualnych potrzeb inwestorów.

IV Forum Biogazu realizowane jest we współpracy REECO Poland i Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Wśród wystawców na piątych Międzynarodowych Targach RENEXPO® Poland obecni będą najważniejsi przedstawiciele branży. Targi odbędą się 22-24 września br. w Centrum Expo XXI w Warszawie. Wstęp dla zwiedzających jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.