Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

2021 w Polsce: dwa razy więcej zarejestrowanych aut elektrycznych, 25% więcej stacji ładowania

2021 w Polsce: dwa razy więcej zarejestrowanych aut elektrycznych, 25% więcej stacji ładowania

Niemal dwukrotny wzrost liczby zarejestrowanych samochodów z napędem elektrycznym oraz 25% wzrost stacji ładowania – to wyniki najnowszego raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Czy rekord na rynku aut elektrycznych pociągnie za sobą dalsze wzrosty?

Reklama

Rekord na rynku aut elektrycznych

W Polsce w 2021 roku zarejestrowanych było ponad 39,6 tys. osobowych i użytkowych aut z napędem elektrycznym – to niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Przez 12 miesięcy 2021 roku zarejestrowano prawie dwukrotnie więcej samochodów osobowych z napędem elektrycznym niż w roku 2020 i niemal czterokrotnie więcej niż w roku 2019.

W segmencie elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych w ciągu dwóch lat flota urosła o 63%. Pod względem liczby rejestracji nowych, osobowych samochodów elektrycznych jesteśmy obecnie na zbliżonym poziomie, jak np. Hiszpania w 2018 roku i nieco wyższym niż Niemcy, Niderlandy i Wielka Brytania w roku 2014 czy Szwecja w roku 2016 –
mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Infrastruktura ładowania wciąż rozwija się zbyt wolno

Wzrost mniejszy od spodziewanego odnotowano w sektorze ogólnodostępnej infrastruktury ładowania. Pod koniec grudnia 2021 roku w Polsce funkcjonowały 1932 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (3784 punkty).  

Przyrost nowych ładowarek w 2021 roku okazał się być wyższy w porównaniu do wyjątkowo trudnego roku 2020, gdy uruchomiono 353 nowe stacje, jak również do roku 2019. Mimo to spodziewaliśmy się rezultatu lepszego o ok. 10%. Rozwój stacji ładowania w Polsce wciąż opóźniają liczne bariery, przede wszystkim natury administracyjno-prawnej, m.in. przewlekłe procedury przyłączeniowe oraz niekorzystna z perspektywy operatorów struktura własnościowa infrastruktury elektroenergetycznej na Miejscach Obsługi Podróżnych. Jednocześnie stacje ładowania w Polsce są rozmieszczone bardzo nierównomiernie, aż 41% z nich koncentruje się w 15 największych miastachmówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Do wzrostu popularności aut elektrycznych przyczyniają się programy rządowych dofinansowań.

Kolejne dofinansowania do aut elektrycznych

W lipcu NFOŚiGW uruchomił pierwszy nabór w ramach programu „Mój Elektryk”, adresowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nabywających zeroemisyjne samochody osobowe.

W listopadzie ruszył kolejny nabór, tym razem kierowany do beneficjentów instytucjonalnych (w tym przedsiębiorców) kupujących pojazdy na kredyt lub za gotówkę. Równolegle Bank Ochrony Środowiska, dystrybuujący dotacje do leasingu i wynajmu długoterminowego w imieniu NFOŚiGW, ogłosił podpisanie umów z pierwszymi firmami leasingowymi, które uwzględniły dopłaty w swojej ofercie. 

„Mój Elektryk” to nie jedyny instrument dofinansowania elektromobilności w obszarze pojazdów, który uruchomił NFOŚiGW. We wrześniu ruszył kolejny nabór w ramach cieszącego się dużym zainteresowaniem samorządów programu „Zielony Transport Publiczny”, przewidującego dotacje do zeroemisyjnych autobusów oraz infrastruktury ładowania. Tym razem na wsparcie przeznaczono środki w wysokości 1,2 mld zł.

Z kolei ogłoszony w 2021 roku program „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” przewiduje dotacje do prywatnych stacji ładowania o mocy co najmniej 22 kW, stacji ogólnodostępnych o mocach od 50 kW do mniej niż 150 kW, stacji ogólnodostępnych o mocach od 150 kW, jak również stacji tankowania wodoru.

Więcej o tym programie przeczytasz tutaj:

Optymalizacja prawa regulującego rynek elektromobilności 

Jak podkreśla PSPA, po wielu miesiącach oczekiwań, w grudniu ub.r. branża doczekała się także prezydenckiego podpisu na nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jej projekt został zaproponowany jeszcze w listopadzie 2020 roku.  

Oceniając nowelizację chciałoby się powiedzieć „lepiej późno niż wcale”, ponieważ konieczność wprowadzenia istotnych modyfikacji ustawy była oczywista praktycznie od momentu wejścia w życie jej pierwotnej wersji, czyli już w 2018 roku. Nowelizacja przyczyni się m.in. do przyspieszenia rozbudowy prywatnej infrastruktury ładowania.

Nowe budynki, zarówno te użyteczności publicznej, jak i też mieszkalne, będą musiały być przygotowane na rozwój elektromobilności.
W budynkach już istniejących, po wejściu w życie nowych przepisów, powinno być łatwiej zainstalować ładowarkę mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

W 2021 roku wprowadzono także szereg aktów wykonawczych regulujących obszar zeroemisyjnego transportu. W życie weszły m.in. rozporządzenia wprowadzające nowe znaki drogowe, w tym informujące o stacjach ładowania D-23b oraz D-23c, o które postulowało PSPA.

Co czeka nas w roku 2022?

PSPA zwraca uwagę, że polska elektromobilność po raz pierwszych w historii wchodzi w nowy rok przy tak dobrych (chociaż dalekich od ideału) uwarunkowaniach natury legislacyjnej i z solidnym zapleczem w postaci kompleksowego systemu wsparcia finansowego ze środków NFOŚiGW.

– Mimo pewnych obaw związanych z niedoborem półprzewodników w rok 2022 wchodzimy z dużą dawką optymizmu. W 2021 roku wielomiesięczne starania branży przyniosły wymierne efekty w postaci optymalizacji szeregu przepisów prawnych regulujących obszar zeroemisyjnego transportu, w szczególności nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – podsumowuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Chcesz wiedzieć więcej o rozwoju elektromobilności w Polsce? Zobacz artykuł:

źródło: mat. prasowe

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.