Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyjmuje zgłoszenia do IX edycji GreenEvo – Akcelatora Zielonych Technologii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyjmuje zgłoszenia do IX edycji GreenEvo – Akcelatora Zielonych Technologii

20 grudnia rozpoczął się nabór wniosków a do IX edycji programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy w swojej ofercie posiadają wdrożoną technologię korzystną dla środowiska i planują rozszerzenie swojej działalności na rynki zagraniczne.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Do kogo skierowany jest konkurs?

Grupą docelową programu są producenci technologii, które nie tylko są innowacyjne i atrakcyjne ekonomicznie, ale również przynoszą wymierne korzyści dla ochrony środowiska. Obszary zielonych technologii wpisujących się w ramy wsparcia to:

  • odnawialne źródła energii,
  • oszczędność energii,
  • gospodarka odpadami,
  • ochrona powietrza,
  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • ochrona różnorodności biologicznej,
  • budownictwo pasywne,
  • niskoemisyjny transport,
  • ochrona klimatu, w tym technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych.

Co zyskasz, dzięki udziale w konkursie GreenEvo?

Udział w GreenEvo umożliwia weryfikację technologii pod kątem potencjału sprzedaży w innych krajach oraz daje szansę na zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzania nowych produktów na rynki zagraniczne. To również niepowtarzalna okazja nawiązania relacji w branży środowiskowej. Największą korzyścią dla laureatów programu jest udział w misjach gospodarczych i międzynarodowych wydarzeniach – targach, konferencjach i spotkaniach branżowych.

Jak złożyć wniosek?

Obsługą konkursu z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska zajmuje się firma INVESTIN, która udostępnia Wnioskodawcom infolinię. Pod numerem telefonu +48 698 128 000 można uzyskać informacje na temat konkursu i wsparcie techniczne w przygotowaniu wniosków. Wnioski konkursowe składane są drogą mailową.

Nabór wniosków konkursowych trwa do 3 lutego 2022 r. lub do momentu rejestracji 50 wniosków.

Więcej informacji o konkursie i programie GreenEvo znajdziesz na stronie greenevo.gov.pl oraz tutaj.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.