1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dofinansowanie na stacje ładowania aut elektrycznych – dla kogo, do kiedy i ile pieniędzy?

Dofinansowanie na stacje ładowania aut elektrycznych – dla kogo, do kiedy i ile pieniędzy?

Od 7 stycznia 2022 roku można składać wnioski o dofinansowania na stacje ładowania aut elektrycznych. Dzięki dotacji w Polsce powstać ma 17 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych i 20 stacji wodoru. Zobacz, kto może ubiegać się o środki i w jakiej wysokości zostaną przyznane.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Dofinansowanie na stacje ładowania aut elektrycznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.

Przewidziany w ramach dofinansowania budżet wynosi do 315 mln zł, z czego 20% przeznaczono dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie 07.01.2022 – 31.03.2022 roku, chyba że wcześniej wyczerpią się środki. W takim przypadku na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Kto może ubiegać się o dotacje?

O dofinasowanie mogą ubiegać się:

– jednostki samorządu terytorialnego,
– przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

– rolnicy indywidualni.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na:

– budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW

lub

– przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.

Dofinansowanie na stacje ładowania aut elektrycznych – jakie złożyć dokumenty?

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Pełną listę załączników i materiałów do pobrania znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej o programach dofinansowania do elektromobilności? Zobacz artykuł:


źródło: gov.pl/web
_____


Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.