3 razy więcej odbiorców zielonej energii w Estonii

Według danych estońskiej spółki energetycznej Eesti Energia zwiększyła się ilość odbiorców energii elektrycznej w Estoni, którzy w 100% korzystają z odnawialnych źródeł energii. Statystyki pokazują, że jest ich obecnie 12 636 – to trzykrotny wzrost od stycznia 2017 roku.

Estońska firma państwowa oferuje swoim klientom możliwości konsumowania energii elektrycznej w ramach zielonych pakietów energetycznych Green Energy. Po zawarciu umowy ze spółką odbiorca pobiera tylko zieloną energię. Jaak Jõgi, dyrektor estońskiego rynku usług energetycznych Eesti Energia, zauważył, że każdy klient w Estonii może przyczynić się do ochrony środowiska i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kupując zieloną energię, nasi klienci wpływają na rozwój produkcji energii elektrycznej. Środowisko jest lepiej chronione, a dostępne zasoby naturalne są wykorzystywane w bardziej odpowiedni i racjonalny sposób. Wybór zielonej energetyki wykazuje tendencję wzrostową. Liczba klientów wybierających ekologiczną energię znacznie wzrosła od 2017 roku. W ciągu roku podpisaliśmy 7 tysięcy nowych umów. Od początku bieżącego roku ilość sygnowanych kontraktów stale rośnie, pozyskaliśmy 2 tysiące nowych klientów. Wybór zielonej energii wspiera wzrost udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji”, wyjaśnił Jõgi.

Estońska firma liczy także na klientów biznesowych. Umowy dotyczące zielonej energii mogą również zawrzeć klienci komercyjni. Zielone pakiety energetyczne wykupiło już 600 takich użytkowników – zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa oraz większe firmy. Klienci komercyjni mają prawo do używania znaku handlowego Green Energy w swoich działaniach marketingowych, jeśli sobie tego życzą.

Eesti Energia jest estońskim dostawcą energii, zajmuje się także produkcją energii odnawialnej za pośrednictwem spółki Enefit Green. Firma skupia się przede wszystkim na energii solarnej, wiatrowej, biomasie i hydroenergetyce. Strategicznym celem Eesti Energia jest wytwarzanie 40% energii elektrycznej z odnawialnych i alternatywnych źródeł do 2022 roku. W maju bieżącego roku spółka Enefit Green przejęła odnawialną firmę Nelja Energia. Było to trzecia pod względem wartości prywatna transakcja w historii Estonii.

Według informacji głównego urzędu statystycznego w Estonii produkcja energii odnawialnej w Estonii opiera się na drewnie, odpadach, energii wiatrowej, biogazie i energii wodnej.

W 2017 roku produkcja energii wiatrowej wzrosła o 20% w porównaniu do 2016 roku. Wzrosło również zużycie energii elektrycznej z paliwa drzewnego. Chociaż biogaz i odpady są coraz częściej wykorzystywane w elektrowniach, w ostatnich latach ich udziały pozostają niewielkie.

Źródło: Baltic Course, Err.ee, Eesti Statistika Kvartalikiri