Polskie farmy fotowoltaiczne w Enefit Green wyróżniają się wydajnością. Estońska spółka zarządza w Polsce 9 elektrowniami, planowana jest budowa kolejnych 11

64 GWh energii wyprodukowała w samym tylko lipcu Enefit Green, spółka zależna Grupy Eesti Energia. Wynik zbudowały przede wszystkim farmy wiatrowe w Estonii i na Litwie, ale znaczący udział osiągnęły też nowo nabyte polskie elektrownie słoneczne. 

Bezwonna i niskoemisyjna gospodarka odpadowa – jak to robią Estończycy?

W 2013 roku koncern energetyczny Eesti Energia uruchomił elektrociepłownię koło Tallina. Zakład ten rocznie przekształca aż 250 tys. ton zmieszanych odpadów. To pozwala zaoszczędzić ok. 70 mln m3 gazu ziemnego. Obróbka termiczna śmieci pozwala odzyskać ok. 85% energii i zniwelować ich przykry zapach. Dla porównania krakowska spalarnia rocznie jest w stanie przerobić ok. 220 tys. ton odpadów, które przekształca na w ok. 65 MW energii elektrycznej i 28 MW energii cieplnej. To dobry wynik.

Eesti Energia wkracza na polski rynek

Eesti Energia to kolejna firma, która wkracza na polski rynek, lecz wedle słów jej prezesa, nie będzie ona konkurować wyłącznie cenami, ale również innowacyjnością. Nie sądzę, że bylibyśmy w stanie konkurować z wielkimi polskimi koncernami tylko niższą ceną, niższą marżą. Powinniśmy oferować coś więcej, czyli właśnie nowe, innowacyjne usługi. Jest już jasne, że firmy energetyczne muszą ewoluować, wychodzić z roli jedynie producentów energii, przekształcać się z firm opartych na aktywach w przedsiębiorstwa cyfrowe – powiedział Hando Sutter, prezes EE.