Estonia będzie miała swoją pierwszą wiatrową farmę offshore!

Spółka Eesti Energia chce wybudować morską farmę wiatrową o mocy 1 GW. Choć nadal trwają badania północnego obszaru Zatoki Ryskiej pod rozwój energetyki wiatrowej, to projekt elektrowni czeka na rozpoczęcie realizacji. Estończycy do współpracy zaprosili również Łotyszy. 

Realizacja projektu staje się możliwa, dzięki uruchomionej przez estoński rząd procedurze przyznania pozwolenia na budowę. W komunikacie prasowym czytamy, że: “według Aavo Kärmasa, prezesa Enefit Green, spółki należącej do grupy Eesti Energia, Morski Plan Przestrzenny Pärnu (red. Parnawy) zakłada, że obszar objęty pozwoleniem na budowę jest odpowiedni do rozwoju energetyki wiatrowej. Potwierdziły to też pomiary wiatru, pokrywy lodowej oraz migracji ptaków przeprowadzone dotychczas przez Eesti Energia.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Projekt przewiduje postawienie nawet 160 wiatraków, których łączna moc ma wynieść nawet 1000 MW. Energia, którą może wyprodukować taka farma, pokryłaby blisko połowę potrzeb energetycznych całej Estonii, co znacznie przybliżyłoby ten kraj do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Realizacja projektu ma zostać zakończona przed 2030 rokiem. 

Duży rozmach tego przedsięwzięcia przekłada się na jego transgraniczny charakter i współpracę wielu podmiotów. Już teraz można mówić o współpracy estońskiego Ministerstwa Gospodarki i Komunikacji oraz jego łotewskiego odpowiednika przy uzgodnieniu niezbędnych infrastrukturalnych rozwiązań. Co więcej, będzie to pierwsze doświadczenie Estończyków z farmą offshore. Łotysze zaś dysponują specjalną strefą rozwoju farm wiatrowych oddaloną od Zatoki Ryskiej o 10 km. Realizacja projektu będzie wymagała udziału kilku firm. Do współpracy zaproszono także samorządy – między innymi z gminy wyspy Kihnu i miasta Häädemeeste w Estonii. 

 – Mamy nadzieję kontynuować bardzo dobrą współpracę w tym zakresie – skomentował  Kärmas, prezes Enefit Green. 

Eesti Energia to państwowy koncern energetyczny Estonii. W Polsce działa należąca do niej spółka Enefit, która jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. W 2018 roku Grupa Eesti Energia osiągnęła przychody ze sprzedaży rzędu 875 milionów euro. Sprzedała wtedy 9,2 TWh energii elektrycznej, a jej zysk netto wyniósł 106 milionów euro.